KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2019-04-14

Horyzont Europa – badania i innowacje w obszarze rolnictwa

Komitety Copa i Cogeca wzywają do stworzenia silnego budżetu na potrzeby nowych ram programu Horyzont Europa. Sprawdź szczegóły. 

Zdaniem tych największych organizacji rolniczych w UE w sytuacji, kiedy rolnictwo i leśnictwo będą jeszcze bardziej potrzebować rozwiązań innowacyjnych i opartych na praktycznych doświadczeniach, europejska wspólnota rolnicza nie zgodzi się na żadną próbę obniżenia unijnych w kwestii badań nad rolnictwem.

Badania są szczególnie ważne dla znalezienia rozwiązań, które pomogą sektorowi rolnictwa i leśnictwa w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 oraz we wdrożeniu porozumienia paryskiego zawartego w czasie COP 21 przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do zaspokojenia potrzeb rosnącej światowej populacji, która w 2050 roku osiągnie 10 miliardów.

W tym kontekście przyszłe ramy programu Horyzont Europa będą ustalać ambicje i skierują jena najbardziej obiecujące pola badawcze.

Komisja Europejska, podpierając się wynikami głosowania w Parlamencie Europejskim, docenia rolę badań i innowacji w obszarze rolnictwa i leśnictwa w ramach programu Horyzont Europa. Copa i Cogeca mają nadzieję, że Rada Europejska będzie stać na tym samym stanowisku i nie pozwoli na rozmycie się dyskusji na tematy, które są ważne i korzystne dla rolnictwa i leśnictwa.

Zdaniem Copa – Cogeca europejscy rolnicy potrzebują nowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia rolnictwa precyzyjnego, łagodzenia skutków zmiany klimatu, niezbędne są także środki pozwalające na dostosowanie się do zmian oraz innowacyjne projekty ekologiczne.  Dlatego osiągnięcie strategicznych celów UE będzie wymagać tego, aby 13 państw członkowskich zwiększyło swój udział w działaniach innowacyjno-badawczych w ramach programu Horyzont Europa.

Copa – Cogeca wzywają  instytucje unijne do zachowania spójności między celami Wspólnej Polityki Rolnej a przyszłymi ramami dla badań oraz do proponowania programów, które będą włączać rolników w ich opracowywanie i będą zwiększać liczbę MŚP angażujących się w unijne projekty. 

 

Źródło: Copa - Cogeca

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • WDR
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice