KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 kwietnia 2020

Fenologiczne obserwacje i ich znaczenie dla rolnictwa - musisz to wiedzieć!

Obserwacje fenologiczne mają duże znaczenie dla rolnictwa. Obserwacja roślin czy zwierząt na przestrzeni pór roku może pomóc rolnikom, np. w wyborze terminów dla różnych zabiegów agrotechnicznych oraz walce ze szkodnikami upraw. Sprawdź, co jako rolnik lub ogrodnik musisz wiedzieć!

 
Fenologia bada zjawiska zachodzące w rozwoju roślin i zwierząt w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych i pór roku.
 
Z obserwacji wynikają wnioski wykorzystywane w rolnictwie do prognozowania pojawiania się chorób oraz szkodników upraw i tak:
sucha i upalna pogoda w maju i czerwcu zwiastuje nasilenie ataku przędziorków i wciornastków
mszyce rozwijają się najszybciej w czasie ciepłej i w miarę wilgotnej pogody, natomiast wysokie temperatury w dzień i w nocy hamują ich rozwój
przymrozki występujące wczesną wiosną ograniczają liczbę larw miodówki jabłoniowej 
susza w maju oznacza, że śmietki kapuścianej będzie mniej z powodu zamierania jaj
chłodna i deszczowa pogoda w okresie lotu owocówki jabłkóweczki i nasionnicy trześniówki wpływa na zmniejszenie liczby składanych przez nie jaj
duża wilgotność powietrza i częste opady w okresie kwitnienia drzew owocowych sprzyjają występowaniu drobnej plamistości liści i brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych 
wysoka wilgotność powietrza i temperatura powyżej 10O C w okresie kwitnienia truskawek i malin powodują rozwój szarej pleśni
sucha i upalna pogoda ogranicza występowanie parcha jabłoni, zarazy ziemniaczanej, mączniaka rzekomego cebuli i ogórków, natomiast sprzyja mączniakowi prawdziwemu (przy określonym poziomie wilgotności liści).
 
Rośliny wskaźnikowe
 
Fazy rozwojowe niektórych roślin, nazywanych roślinami wskaźnikowymi, zbiegają się z pojawianiem się w uprawach określonych szkodników. Organizmom tym potrzebna jest do rozwoju ta sama ilość ciepła, nazywana sumą temperatur efektywnych, stąd wynika zależność między, na przykład, zakwitnięciem akacji a wylotem połyśnicy marchwianki. Znając te zależności jesteśmy w stanie odpowiednio się przygotować i efektywniej się bronić. W tabeli pokazujemy przykłady powiązań między fazami rozwojowymi niektórych roślin i występowaniem szkodników.
 

Gatunek szkodnika

Stadium rozwojowe

Faza rozwoju rośliny wskaźnikowej

połyśnica marchwianka

wylot muchówek wiosennego pokolenia, masowy nalot na marchew

kwitnienie głogu jednoszyjkowego i jarzębiny, początek kwitnienia akacji

śmietka kapuściana

wylot muchówek

kwitnienie wiśni i zakwitanie ognichy

mszyce (przelot na bób)

uskrzydlone osobniki

przekwita kasztanowiec biały, a trzmielina jest w pełni kwitnienia

pachówka strąkóweczka

wylot owadów

okres bielenia pąków grochodrzewu (akacji)

nasionnica trześniówka

wylot owadów

okres bielenia pąków grochodrzewu

kwieciak jabłkowiec

pojawienie się chrząszczy

okres pękania pąków zimowych jabłoni

przędziorek owocowiec

pojawienie się larw

okres różowego pąka jabłoni

znamionówka tarniówka

wylęganie się gąsienic z jaj

okres różowego pąka jabłoni

śmietka cebulanka

pojawienie się owadów – wylot

kwitnienie mniszka lekarskiego

miniarka polówka

wylot muchówek wiosennego pokolenia

pełnia kwitnienia zawilca białego, kwitnienie klonu zwyczajnego, początek kwitnienia mniszka lekarskiego

miniarka polówka

wylot muchówek II pokolenia

dojrzewanie owoców bzu czarnego, czeremchy, aronii, jarzębiny

mszyca burakowa

wylęganie się larw

kwitnienie tarniny

stonka ziemniaczana

początek wylotu chrząszczy zimujących

kwitnienie lilaka pospolitego, żarnowca miotlastego, jarzębiny pospolitej

masowy wylot chrząszczy zimujących

kwitnienie bzu czarnego, kasztanowca zwyczajnego, jaśminu

początek wylęgu larw

pełnia kwitnienia bzu czarnego, akacji; początek kwitnienia bławatka

masowy wyląg larw

kwitnienie i przekwitanie lipy drobnolistnej

pojawienie się pierwszych chrząszczy letnich

kwitnienie krwawnicy pospolitej; początek kwitnienia wrotycza, początek czerwienienia się jagód jarzębiny pospolitej

 

 

 

 
Bogusława Walkiewicz
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione