KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
26 kwietnia 2019

Jaka temperatura do zabiegu herbicydem?

Jak temperatura wpływa na skuteczność zabiegu? Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny poradnik - musisz to wiedzieć, zanim zastosujesz herbicyd.

Jednym z wielu podziałów środków ochrony roślin jest sposób ich stosowania i pobierania przez chwasty. Wyróżniamy więc:

  • herbicydy dolistne (substancje aktywne pobierane są przez liście),
  • doglebowe (pobierane przez korzenie oraz pęczniejące nasiona)
  • oraz dolistno-doglebowe (pobierane zarówno przez części nadziemne, jak i podziemne oraz nasiona).

Niezależnie od przyjętego kryterium klasyfikacji herbicydów przy wyborze odpowiedniego preparatu należy brać pod uwagę nie tylko fazę rozwojową chwastów, ale również warunki atmosferyczne, w tym temperaturę ich stosowania. Należy pamiętać, że różne substancje aktywne mają inne wymagania dotyczące temperatur.

Na prawidłowe działanie substancji czynnych herbicydów wpływ mają warunki atmosferyczne w trakcie opryskiwania oraz w kilkunastu kolejnych godzinach po zabiegu.


Warunki atmosferyczne, tj. opady oraz temperatura gleby i powietrza – to podstawowe czynniki wpływające bezpośrednio na skuteczność działania herbicydów w odniesieniu do chwastów, ale również mające bezpośrednie selektywne działanie w stosunku do rośliny uprawnej (tzw. uszkodzenia poherbicydowe).


Przedstawiamy wykaz zalecanej temperatury podczas zabiegu podstawowymi substancjami aktywnymi herbicydów zbożowych

 

Substancja czynna

Temperatura powietrza [st. C]

 

minimalna

optymalna

maksymalna

2,4-D

8-12

15-20

25

amidosulfuron

5-6

12-15

20

aminopyralid

5

-

22

bifenoks

4

-

25

chlorosulfuron

8

10

15

chlorotoluron

0

0-15

20

diflufenikan

8

10-20

22

dikamba

8

15-20

22

fenoksaprop

10

15-22

28

florasulam

4-5

10-25

25

flufenacet

10

10-20

25

fluoroksypyr

7-8

15-20

22

izoproturon

>0

6-8

20

jodosulfuron

6-10

11-15

20

metrybuzyna

10

16-20

25

mezosulfuron

-

ok. 15

-

mekoprop

8

15-20

22

MCPA

8-12

20

25

pendimetalina

0

5-15

25

piroksysulam

5

-

25

tifensulfuron

12

15-25

25

triasulfuron

0

10-12

25

tritosulfuron

-

10-25

-

tribenuron

2-4

7-25

25

 

Nie jest żadną tajemnicą, że herbicyd powinien być dopasowany do danej uprawy rolniczej oraz do występujących na danym polu gatunków chwastów. Jednak nie należy zapominać też o warunkach atmosferycznych, jakie będą panowały podczas stosowania preparatu oraz krótko po zabiegu, dotyczy to głównie temperatury gleby oraz powietrza.


Najczęściej jest tak, że plantatorzy stosując oprysk herbicydem nie zwracają uwagi na temperaturę otoczenia, jaka występuje podczas zabiegu. Niestety, jest to podstawowy błąd, gdyż zawsze należy zapoznać się z treścią tzw. specyfikacji, w której można znaleźć informację na temat warunków, w jakich powinien być wykorzystywany preparat, aby był w pełni skuteczny i selektywny.


Jedna z informacji, jaka jest zawarta w tzw. ulotce, dotyczy minimalnej temperatury i oznacza, że preparat, aby był skuteczny w działaniu i bezpieczny dla rośliny uprawnej, powinien być aplikowany w określonej temperaturze (gleby czy powietrza), która powinna utrzymywać się przez kilka godzin dziennie w okresie kolejnego tygodnia po wykonanym zabiegu. Zagadnienie to dotyczy tzw. średniej temperatury dobowej, która obejmuje średnią arytmetyczną z kilku pomiarów (np. czterech, ośmiu czy dwunastu) przeprowadzonych o określonych godzinach. Najprostszym (chociaż mało dokładnym) sposobem jej określenia jest średnia wartość z minimalnej i maksymalnej temperatury, jaką zanotowano podczas doby (dwa odczyty). Jednak w praktyce najłatwiej jest uzyskać dane z najbliższej stacji meteorologicznej lub z odpowiedniej strony internetowej.


Zastosowanie herbicydu w zbyt niskiej temperaturze na ogół skutkuje obniżoną skutecznością, a czasami wręcz brakiem działania w odniesieniu do wybranych gatunków chwastów. Natomiast w stosunku do samej rośliny uprawnej najczęściej nie obserwuje się niepożądanego działania. Czasami – w skrajnych przypadkach – występuje efekt synergizmu w postaci skumulowanego działania niskiej temperatury i substancji czynnej herbicydu; prowadzi to zwykle do zahamowania wzrostu rośliny uprawnej.


Natomiast herbicydy zastosowane w zbyt wysokich temperaturach (powyżej 25 st. C) i przy silnym nasłonecznieniu najczęściej skutecznie ograniczają zachwaszczenie, ale bardzo często – niejako przy okazji – wywołują różnego rodzaju uszkodzenia (np. chlorozy czy nekrozy liści), które mogą doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia rośliny uprawnej.

Czasami obserwuje się tzw. efekt depozytowy, który – w wielkim skrócie – polega na bardzo szybkim odparowaniu nośnika (czyli wody), przez co substancja czynna herbicydu błyskawicznie ulega krystalizacji na powierzchni liścia.

Skutkuje to bardzo ograniczoną możliwością wniknięcia do jego wnętrza, co ostatecznie powoduje obniżenie skuteczności działania takiego herbicydu. Ponadto może dojść do zjawiska określanego mianem inwersji (unoszenia). W praktyce polega ono na unoszeniu się oparów cieczy opryskowej z rozpuszczoną w niej substancją czynną na pewną wysokość, gdzie następuje jej schłodzenie i skroplenie oraz przeniesienie z pomocą wiatru na różne odległości, czasami nawet na kilkaset metrów poza obszar zabiegu.

Jeżeli taki „opad” spadnie na rośliny uprawne, które są wrażliwe na daną substancję czynną, możemy spodziewać się wystąpienia uszkodzeń, a w skrajnym przypadku nawet zniszczenia takiej plantacji. Na skuteczność zabiegu opryskiwania wpływ ma aktualna siła wiatru. Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabiegi opryskiwania aparaturą naziemną powinno się przeprowadzać, gdy prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione