KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-05-04

PIORiN: Chroniąc rośliny, chrońmy pszczoły

Pszczoły miodne i inne owady zapylające odgrywają bardzo ważną rolę w produkcji rolniczej. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że okres zintensyfikowanej chemicznej ochrony roślin jest zbieżny z czasem największej aktywności tych owadów - przypomina PIORiN. 

Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby takie zagrożenia ograniczyć do minimum - apeluje PIORiN.

O czym należy pamiętać wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin? 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że należy:

  •     stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 
  •     stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
  •     używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 
  •     nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty; 
  •     wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  •     sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczół; 
  •     zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  •     przestrzegać okresów prewencji;
  •     nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla stosujących środki ochrony roślin zamieszczone są na stronie Inspekcji pod adresem: http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/wym-dla-stosujacych-sor/. 

 

Przypominamy, że przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach posiadanych kompetencji prowadzą postępowania wyjaśniające przyczynę zatrucia pszczół i uczestniczą w pracach komisji powoływanych przez urząd gminy. Udział w komisji przedstawicieli różnych instytucji umożliwia całościowe rozpoznanie zaistniałej sytuacji. 

 

Źródło: PIORiN

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione