KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 maja 2019

Ptaki i nietoperze w ITP w Falentach

W fermach hodowlanych dużym problemem jest odpływ wód pochodzących z opadów, ulegających zanieczyszczeniu związkami azotu i fosforu, których obecności na terenie fermy nie udaje się zwykle uniknąć. Powoduje to zanieczyszczenie otoczenia, a w szczególności wód powierzchniowych i gruntowych w okolicy gospodarstwa.  

Siedziba Instytutu przylega do zabytkowego parku oraz rezerwatu Stawy Raszyńskie, o które dba Zakład Doświadczalny Instytutu technologiczno - przyrodniczego w Falentach. W dniu 16 marca br. odbyła się w Falentach akcja edukacyjna zawieszenia budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy, które Instytut otrzymał w podarunku od supermarketu JULA w Jankach. Oprócz budek sklep JULA przekazał instytutowi technologiczno - przyrodniczemu pokaźne ilości karmy dla ptaków. 

Na akcję, pomimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, zgłosiło ok. 70 mieszkańców rejonu Falent wraz z dziećmi, z których najmłodsze było w wieku 3 miesięcy! 14 budek oraz 10 schronów zostało bardzo sprawnie zawieszonych na drzewach wskazanych przez instytutowych ornitologów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w działaniach nosiły budki, pomagały w wyborze drzew i w instalowaniu budek. Każda budka otrzymała imię dziecka lub dzieci, umieszczone na widocznym miejscu. Po akcji odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników Instytutu oraz rozdanie licznych prezentów ufundowanych przez supermarket JULA. Każde z dzieci otrzymało też pamiątkowy dyplom. Aktywnie i z poświęceniem uczestniczyli w akcji pracownicy centrali ITP oraz Zakładu Doświadczalnego w Falentach. Największa zasługa była jednak po stronie rodziców, którzy docenili wychowawcze znaczenie akcji.


Podawanie i dystrybucja karmy szybko obrosły anegdotami. Okazało się, że wielkimi amatorkami zawieszonych na drzewach karmników z ziarnem są wiewiórki, sprawnie wyciągające nasiona przez oczka kratek. Stałym bywalcem pod drzewami z karmnikami stała się stara kotka z sąsiedztwa, wielce zasłużona w swoim długim życiu dla zakocenia całej okolicy. Aby pozostać w zgodzie z przeznaczeniem karmy ustalonym przez fundatora, zarówno wiewiórki jak i zniedołężniała już mocno kocica zostały uznane za niegroźne dla ptaków, po czym zdecydowano w gronie eksperckim o ich przynależności do ornitofauny. 

Po umieszczoną na zapleczu recepcji karmę zaczęły ustawiać się kolejki mniej lub bardziej uprawnionych pracowników, z których część potrzebowała jej dla swoich karmników domowych. Zdesperowany recepcjonista (dr nauk leśnych), który miał obowiązek zachowania karmy dla potrzeb karmników w Instytucie, sformułował wymóg wylegitymowania się chętnych nazwiskiem ptasim (np. Wróbel, Kos, Krogulec) dopuszczając możliwość wystąpienia tego rodzaju nazwiska w drzewie genealogicznym petenta. 
Karmniki wraz z odpowiednim zapasem ziaren otrzymało również przedszkole falenckie. 

 

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione