KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 maja 2019

Ochrona truskawek i malin w 2019 roku

Ochrona truskawek i malin w tym sezonie jest już prowadzona, ale warto przypomnieć o zmianach w tegorocznym programie ochrony tych gatunków. 

Od czerwca ubiegłego roku nie można stosować preparatów opartych na iprodionie, takich jak:

  • Rovral Aqua FLO 500 SC,
  • Dymas 500 SC,
  • Iprodion 500 SC,
  • Grisu 500 SC.

W tym roku wycofany został także tiuram. Od maja nie można stosować takich fungicydów, jak:

  • Thiram Granuflo 80 WG, Sadoplon 75 WP, Pomarsol Forte 80 WG. 

Nowe rejestracje

W tym roku zarejestrowano nowe środki do zwalczania chorób i szkodników. W związku z tym, że coraz więcej uwagi poświęca się produkcji zdrowej żywności, użycie środków chemicznych ogranicza się do minimum, a także wprowadza się do ochrony preparaty oparte na naturalnych substancjach. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, firmy rejestrują kolejne środki na bazie naturalnych substancji. W tym roku do programu ochrony zostały wpisane: Fytosave SL, Limocide, Amylo-X WG, Met52 granular, 1020, Naturalis, Lepinox Plus, XenTari WG. 

W tegorocznym programie również pojawiły się nowe środki chemiczne: Scala, Benevia 100 OD, Verimark 200 SC, Sivanto Prime, Bifenmite 240 SC, Sintop, Tiofan, Tiptop 500 SC, Baristo, Inventor, Wicher 500 SC, Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro, Wizjer 50 EC.

Fungicydy

Fytosave SL to polisacharyd, który stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia ich odporność na patogeny. Zarejestrowany jest w uprawie truskawki i winorośli. Wzmacnia odporność truskawki na mączniaka prawdziwego. Można go stosować w gruncie i pod osłonami. Powinien być stosowany zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony roślin poprzez stymulację mechanizmów obronnych, konieczne jest stosowanie środka w serii zabiegów. Obecnie zarejestrowanym preparatem polisacharydowym o takim mechanizmie działania jest Vaxiplant SL.

Nowo zarejestrowanym preparatem w truskawce i malinie jest Limocide, na bazie olejku pomarańczowego. Można powiedzieć, że jest to insektycyd, akarycyd oraz fungicyd o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników o miękkiej budowie ciała, takich jak mączliki, wciornastki, skoczki, miodówki oraz roztocze. Jego grzybobójcze działanie polega na wysuszeniu ścian komórkowych grzybni i zarodników. W uprawie maliny zarejestrowany jest na mączniaka prawdziwego, przędziorki, szpeciele, skoczki i miodówki, natomiast w truskawce na mączniaka prawdziwego i wciornastki. Jego karencja wynosi 1 dzień. Może być stosowany nawet do 6 razy w sezonie.


Kolejnym nowym fungicydem zawierającym żywe organizmy, zarejestrowanym w truskawce pod osłonami do zwalczania szarej pleśni i mączniaka prawdziwego, jest Amylo-X WG. Zawiera Bacillus amyloliquefaciens - naturalnie występujący szczep pożytecznych bakterii glebowych.

Bakterie te zwalczają patogeny poprzez antybiozę (wydzielanie toksycznych związków, które hamują rozwój innych organizmów lub działają na nie zabójczo), jak również poprzez efektywne kolonizowanie powierzchni roślin i współzawodnictwo o składniki pokarmowe oraz indukowanie reakcji odpornościowych w roślinach.


Do chemicznego zwalczania szarej pleśni w truskawce i w malinie zarejestrowany został preparat o nazwie Scala. Zawarta w nim substancja pirymetanil jest już dobrze znana z takich preparatów, jak: Mythos 300 SC, Pyrus 400 SC.
Wybór środków do ochrony przed chorobami powiększył się o te zawierające tiofanat metylu - Sintop, Tiofan 500 SC, Tiptop 500 SC. W truskawce mają one rejestrację na mączniaka prawdziwego truskawki, białą plamistość liści truskawki i szarą pleśń, natomiast w malinie na zamieranie pędów maliny i szarą pleśń.

Insektycydy

Zwiększyła się również grupa środków do zwalczania szkodników. Z biologicznych insektycydów można wymienić: 
Met52 granular i 1020 - dwa preparaty zawierające grzyb Metarhizium anisopliae, który naturalnie występuje w środowisku i wywołuje choroby u różnych owadów. Stosuje się je do zwalczania opuchlaka truskawkowca, również jego larw, przed sadzeniem roślin, doglebowo lub do przygotowania podłoża w różnych gatunkach jagodowych, między innymi w truskawce i malinie. 


Grzyb namnaża się na ciele owada. Strzępki zakażające przedostają się przez kutikulę. Następnie grzyb kolonizuje owada. Śmierć owada następuje w wyniku braku pożywienia, upośledzenia fizycznego oraz zakażenia organów, a w niektórych przypadkach paraliżu. Po zbiorach można zwalczać chrząszcze opuchlaków, stosując środki oparte na acetamiprydzie (Mospilan, Acetamip, Acetamipryd, Ceta, Kobe, Stonkat, Miros, Lanmos, Sekil 20 SP).


W uprawie truskawki pod osłonami zarejestrowany został środek Naturalis, zawierający grzyb Beauveria bassiana. Stosuje się go do zwalczania form dorosłych oraz w szczególności form niedojrzałych (jaja i larwy) mączlików, wciornastków i przędziorków. Można nim wykonać do 5 zabiegów w sezonie. Należy go stosować już przy niewielkim zasiedleniu roślin przez szkodniki (na początku ich pojawiania się) oraz przed widocznymi objawami żerowania. Środek wykazuje najwyższą efektywność, jeśli bezpośrednio po zabiegu utrzymywana jest wysoka wilgotność powietrza. 


Kolejnym naturalnym preparatem jest Lepinox Plus, zawierający bakterie Bacillus thuringiensis. Może być stosowany zarówno w truskawce w gruncie, jak i pod osłonami, do zwalczania gąsienic motyli. Wykazuje działanie selektywne, na szkodnika - żołądkowe. Po spożyciu śmiertelnej dawki środka gąsienice przestają żerować, mogą pozostawać żywe jeszcze przez kilka dni.

Należy go stosować wieczorem lub w pochmurny dzień, w czasie występowania młodych gąsienic (L1-L2). Preparat można mieszać z innymi agrochemikaliami z wyjątkiem produktów o wysokim pH (powyżej 8,0) i bakteriobójczych. 

Drugim tak samo działającym preparatem, zawierającym bakterie Bacillus thuringiensis jest XenTari WG. Oprócz truskawki można go stosować w malinie na gąsienice uszkadzające liście.


Rejestr środków powiększył się również o nowe preparaty chemiczne. Do zwalczania kwieciaka malinowca na truskawce zarejestrowane zostały Benevia 100 OD i Verimark 200 SC. Ich substancją czynną jest cyjanotraniliprol, związek z grupy atranilowych diamidów.

Benevia 100 OD przeznaczona jest do opryskiwania roślin, natomiast Verimark 200 SC do stosowania w systemach nawadniania kropelkowego. Ich działanie na roślinie jest wgłębne oraz translaminarne, a w przypadku aplikacji do strefy korzeniowej także systemicznie. Powoduje paraliż owadów w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu. Środek wykazuje działanie ochronne do 14 dni od aplikacji. 

Nowym preparatem do stosowania w truskawce uprawianej w systemie bezglebowym, pod osłonami jest Sivanto Prime. Zwalcza mszyce i mączliki. Jego substancją czynną jest flupyradifuron. W roślinie wykazuje działanie układowe, a karencja wynosi 3 dni.

W truskawce zarejestrowany został nowy preparat na przędziorka chmielowca Bifenmite 240 SC. Substancją czynną jest bifenazat, znany z preparatu Floramite 240 SC. Może być stosowany w gruncie i pod osłonami, nie częściej niż 2 razy w sezonie. Karencja wynosi 1 dzień.


Rozszerzona została rejestracja Kanemite 150 SC (acekwinocyl). W tym roku będzie go można stosować na przędziorki również w malinie. Zarówno w truskawce, jak i w malinie, można go stosować tylko po zbiorach, raz w sezonie.

Herbicydy

W truskawce powiększyła się też gama herbicydów doglebowych na bazie substancji czynnej napropamid. Zarejestrowane zostały: Baristo, Inventor, Wicher 500 SC do stosowania na wilgotną i wolną od chwastów glebę wczesną wiosną, a na nowych plantacjach - po wytworzeniu korzeni przybyszowych przez truskawkę (po 4 miesiącach od posadzenia).
Na chwasty jednoliścienne do stosowania dolistnego zarejestrowane zostały selektywne, układowe herbicydy: Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro, Wizjer 50 EC. Ich substancją czynną jest chizalofop-P-etylowy. Preparatem zawierającym tę substancję można wykonać jeden zabieg w sezonie, w terminie do kwitnienia lub po zbiorze. Graminicydy, które również mają tę samą substancję, to: Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC.

 

 

kontakt1.jpg
Alicja Pawlak-Zdziechowska
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione