KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-05-11

Potrzebne wsparcie dla plantatorów buraków cukrowych

Plantatorzy buraków cukrowych nie mają łatwo – Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się więc do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie przeanalizowania aktualnych problemów branży cukrowniczej. Resort obiecuje wsparcie. 

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia, że Polska stanowczo opowiada się za nieprzyznawaniem preferencji w przywozie cukru do UE. Takie stanowisko było wielokrotnie prezentowane przez przedstawicieli Polski na forum Unii Europejskiej. W opinii Polski, rynek cukru powinien być traktowany jako wrażliwy, dlatego też musi być należycie chroniony przed importem z krajów trzecich, w szczególności mając na uwadze duży potencjał produkcyjny unijnego sektora, znacznie przekraczający zapotrzebowanie na cukier w UE. 

Nasz kraj zabiegał też o podjęcie na poziomie UE działań mających na celu intensyfikację eksportu cukru z UE do krajów trzecich w celu zagospodarowania występującej na rynku nadwyżki. 

Poza właściwą ochroną unijnego rynku cukru przed nadmiernym importem, istotne jest również monitorowanie rynku cukru, w tym wprowadzenie obowiązku raportowania cen buraków cukrowych – zaznacza ministerstwo rolnictwa i obiecuje wsparcie.

Uwzględniając dotychczasowe uwarunkowania rynkowe i spadek dochodów plantatorów oraz realne zagrożenie rezygnacji z produkcji, należy utrzymać wsparcie związane z produkcją do uprawy buraków cukrowych po 2020 r. 

KRIR informuje również, że Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wystąpił do Pana Phila Hogana Członka Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o niezwłoczne przyjęcie środków interwencyjnych na rynku cukru. Polska wnioskuje również na forum UE o wzmocnienie w prawodawstwie unijnym pozycji plantatorów w łańcuchu dostaw poprzez wprowadzenie obligatoryjności zawierania porozumień branżowych, wprowadzenie możliwości negocjowania cen zakupu buraków cukrowych na poziomie porozumień branżowych, jak również wprowadzenie na poziomie UE rozwiązań przeciwdziałających praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez jedną ze stron umowy. 

 

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione