KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Nowa przewodnicząca grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” kreśli ambitne plany

Opublikowano 15.05.2019 r.
W tym tygodniu Copa i Cogeca wybrały nowe prezydium grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne”. Lone Andersen, rolniczka zajmująca się rolnictwem ekologicznym i należąca do DAFC (Dania), została wybrana na stanowisko przewodniczącej. Funkcje wiceprzewodniczących objęli: Luigi Tozzi z Confagricoltura (Włochy) i Heinrich Von Bassewitz z DBV (Niemcy).

Nowo wybrani przewodniczący uznali, że jednym z priorytetów jest przyjęcie aktu wykonawczego i delegowanego, tak aby przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego weszły w życie z dniem 21 stycznia 2021 roku.

Po naszym spotkaniu przewodnicząca Andresen oświadczyła:

Będziemy ciężko pracować jako grupa robocza „Rolnictwo ekologiczne”, aby mieć pewność, że techniczne wdrażanie przepisów pokrywa się z potrzebami rolników zajmujących s ię rolnictwem ekologicznym. Przede wszystkim będziemy nadal promować nasze stanowisko w zakresie przepisów dotyczących hodowli drobiu oraz kontroli, jakimi są objęte gospodarstwa ekologiczne. Chcemy, aby nasz sektor rozwijał się na ternie UE, tak aby mógł zaspokajać rosnący popyt. Jednocześnie rolnicy zajmujący się rolnictwem ekologicznym muszą pozostać konkurencyjni, a ich rozwój powinien wynikać z odpowiednich korzyści ekonomicznych i lepszych marży.

W latach 2007-2017 na terenie UE zaobserwowaliśmy 70% wzrost powierzchni przeznaczanych na uprawy ekologiczne. Dzięki temu Unia stała się drugim największym konsumentem ekologicznej żywności na świecie, wartość jej sprzedaży w 2017 roku osiągnęła poziom 34,3 miliarda euro. I choć większość zapotrzebowania na ekologiczną żywność w UE jest zaspokajana produktami wytwarzanymi w Europie, to część spożywanych dóbr trafia do nas z importu. W 2018 roku sprowadzono do Unii 3,3 miliona ton żywności ekologicznej.

Pani Andersen podkreśliła także ważne kwestie dotyczące ekologicznego materiału siewnego oraz nakładów produkcyjnych:

W związku z aktem delegowanym dotyczącym materiału siewnego wkrótce przedstawimy propozycję dotyczącą ekologicznych nasion i niejednorodnego materiału siewnego. Ponadto będziemy aktywnie angażować się w promowanie dostępu rolników sektora ekologicznego do innowacji oraz do nowych, lepszych odmian - należy pamiętać, że w rolnictwie ekologicznym obowiązuje zakaz stosowania wielu różnych rozwiązań, np. nawozów sztucznych czy pestycydów.

 

Nowa przewodnicząca dodała:

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, chciałam wszystkim przypomnieć, że my - rolnicy - jesteśmy częścią rozwiązania w walce z łagodzeniem i dostosowywaniem się do zmiany klimatu. Udało mi się stworzyć na poziomie europejskim dobrą sieć zainteresowanych podmiotów pochodzących z  sektora rolnictwa ekologicznego, organizacji pozarządowych i chciałabym abyśmy mogli pracować wspólnie i wspólnie opracowywać efektywne rozwiązania. Rozwiązania, które pozwolą na znaczne zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych, utrzymanie bioróżnorodności, ochronę gruntów, zasobów wodnych oraz zapewnią dynamikę tkanki wiejskiej. Pracujemy dla UE (#WeFarm4EU) i jej wszystkich obywateli. Naprawdę liczę na to, że wszyscy obywatele i rolnicy, którzy mogą głosować, wezmą na siebie odpowiedzialność i pójdą do urn, aby oddać głos na silną Unię Europejską.

 

Źródło: Copa-Cogeca

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO