KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 kwietnia 2021

Miejsca uszkodzone przez dziki - jak odtworzyć pokrywę roślinną?

Za oknem, na polach i ogrodach obserwujemy postępy wiosny. Temperatura powietrza i gleby wzrasta pobudzając rośliny i zwierzęta do wyjścia z zimowego letargu. Również aktywność dzików zwiększa się i skuszone obecnością pędraków w glebie mogą wkraczać na łąki, pastwiska, a nawet przydomowe trawniki w poszukiwaniu atrakcyjnego pokarmu, wyrządzając w nich szkody.

Często po takiej jednej nocy pozostajemy z problemem regeneracji użytku i renowacji runi. Wielu rolników i działkowców pyta doradców co zrobić w miejscach uszkodzonych przez dziki, aby odtworzyć wartościową pokrywę roślinną?

Sposób postępowania z powierzchnią zbuchtowaną przez dziki będzie zależał od rozmiarów szkody wyrządzonej w darni; może się zdarzyć, że stado dzików tylko przeszło przez łąkę czy pastwisko i tylko, gdzie nie gdzie są ślady zbuchtowania i w tych miejscach darń nie jest całkowicie oderwana od podłoża. Jeżeli tak jest, to wystarczy wyrównanie i dociśniecie darni do podłoża. Wyrównanie można wykonać zwykłymi grabkami i docisnąć darń udeptując ją. Na większych obszarach można użyć włóki, wykonanej chociażby sposobem gospodarczym. Bronowanie broną zębową miejsc żerowania dzików powoduje wyrwanie darni i jej wysychanie.

Niestety w tych miejscach nasiona traw nie skiełkują. Trzeba takie kępki usunąć albo je wcisnąć wałowaniem w glebę. Zbuchtowane powierzchnie mogą być okazją do wprowadzenia traw szlachetnych i roślin bobowatych drobnonasiennych. Wtedy najlepiej jest zastosować tzw. metodę podsiewu i wysiać taką mieszankę siewnikiem z redlicami talerzowymi, rozcinającymi starą darń i płytko wprowadzającymi nasiona do gleby. Jeżeli takiego sprzętu nie posiadamy, to wykorzystajmy siewnik uniwersalny albo zróbmy siew ręczny. Ilość wysiewu na jednostkę powierzchni zwykle jest podana przez producenta mieszanki traw. Pamiętajmy, że nasiona traw kiełkują nierównomiernie, a części nasion może nie wzejść w ogóle. Producenci mieszanek zabezpieczają się na taki wypadek i zalecają wysiew dość sporych ilości materiału siewnego.

Zawsze warto zwałować wałem gładkim miejsca wyrównane oraz te, na których stosowano podsiew w celu lepszego dociśnięcia naderwanej darni, czy wysianych nasion do gleby. Natomiast jeżeli doszło do całkowitego oderwania darni od podłoża i to na większej powierzchni, to może okazać się konieczne całkowite odtworzenie użytku, uzasadniające zastosowanie tzw. metody pełnej uprawy. Polega ona na zniszczeniu starej darni poprzez orkę pługiem łąkowym znakomicie odwracającym i dociskającym skibę do dna bruzdy, to dociśnięcie można zwiększyć wałując wałem gładkim zaoraną powierzchnię. Następnie trzeba pociąć darń na małe fragmenty, najlepiej poprzez dwukrotne talerzowanie broną talerzową. Miejsca po talerzowaniu trzeba będzie wyrównać, a pociętą darń docisnąć do podłoża wałowaniem wałem gładkim. Teraz pozostaje nam tylko wysiać odpowiednią mieszankę traw i bobowatych drobnonasiennych, pamiętając o jak najpłytszym umieszczeniu nasion, a wręcz ich wysiewie powierzchniowym.

Na koniec pozostało nam tylko… jeszcze raz zwałować wałem gładkim, aby docisnąć wysiane nasiona do gleby. W podsumowaniu należy stwierdzić, że powodzenie regeneracji runi w miejscach uszkodzonych przez dziki będzie zależało od: skuteczności ograniczenia rozwoju roślin tworzących „starą” darń, zapobieżenia rozwoju chwastów oraz umożliwieniu podsiąku wody do strefy kiełkowania wysianych nasion.

 

 

kontakt1.jpg
Adam Walasek
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie


Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione