KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Charakterystyka i wybór paszociągu dla trzody chlewnej

Opublikowano 18.05.2019 r.
Większe chlewnie nie obędą się bez zaawansowanego technologicznie systemu pojenia i zadawania pasz. Paszociągi dla trzody chlewnej są dostępne w kilku różnych wersjach podstawowych. Jak powinna wyglądać charakterystyka i właściwy wybór takiego paszociągu?

Dzisiejsze paszociągi dla trzody chlewnej, to zautomatyzowane i nowoczesne linie technologiczne. Takie paszociągi stosuje się jednak niemal wyłącznie w fermach wielkotowarowych. Zadawana pasza jest w nich całkowicie przygotowywana do spożycia, czyli rozdrabniana, podgrzewana i mieszana, a następnie transportowana rurociągiem do karmników lub specjalnych stacji paszowych, albo też zadawana takim rurociągiem bezpośrednio do długich koryt rynnowych.

Za pośrednictwem takich automatycznych, żywieniowych linii technologicznych, stosownie do potrzeb, można swobodnie rozprowadzać zarówno pasze sypkie, jak i mokre. Możliwy jest też indywidualny dobór kolejnych elementów paszociągu, co zależy od rodzaju zadawanej paszy i ilości zwierząt utrzymywanych w danej chlewni (w danym budynku).

Paszociągi dla trzody chlewnej, dzieli się na:

  • ze względu na rodzaj zadawanej paszy – linie technologiczne do zadawania paszy mokrej oraz linie technologiczne do zadawania paszy suchej;
  • ze względu na sposób rozprowadzania i zadawania paszy – paszociągi dla trzody chlewnej spiralne i koralikowe;
  • w sprzedaży występują też wozy paszowe.

 

Paszociągi dla trzody chlewnej – budowa i sposób działania w przypadku pasz suchych

Bez względu na rodzaj paszociągu, pierwszym jego elementem w przypadku paszy suchej jest silos lub silosy (gdy zapotrzebowanie jest większe). Silosy służą do magazynowania przygotowanych mieszanek paszowych. Komponenty mieszanek pasz sypkich zasypuje się po prostu do zbiorników w ściśle odmierzonych ilościach, gdzie są mieszane (ręcznie lub dzięki mieszadłom montowanym w silosie). Czasem też przygotowuje w paszarniach, następnie przywozi i zasypuje do silosów za pomocą wozów paszowych. Wybierając do zakupu odpowiednią paszową linię technologiczną, hodowca musi na tym etapie obliczyć, jaka objętość silosu będzie potrzebna dla jego stada. Swoje obliczenia dostosowuje więc do liczby utrzymywanych zwierząt. Z silosu, pasza sucha jest transportowana przenośnikami (ślimakowymi lub koralikowymi) do zbiornika wyrównawczego, z którego dalej trafia rurociągiem na stanowiska zwierząt, czyli albo bezpośrednio na podłogę, albo do specjalnych dozowników. Natomiast dozowniki zasypują paszę do samo zasypowych karmników lub koryt automatycznych, albo do specjalnych stacji paszowych.


Paszociągi dla trzody chlewnej – budowa i sposób działania w przypadku pasz wilgotnych

Pasze takie najpierw przygotowuje się w paszarniach. W przypadku trzody chlewnej, zawierają one głównie ziemniaki z odpowiednim dodatkiem paszy treściwej. W paszarniach ziemniaki są myte, parowane, rozdrabniane i mieszane mieszarkami z pozostałymi składnikami w specjalnych zbiornikach. Ze zbiorników są następnie tłoczone na paszociąg, za pomocą pompy ślimakowej. Zmianę trybu jej pracy z mieszania na tłoczenie umożliwia zawór trójdzielny. Dalej do karmników mokre mieszanki paszowe są podawane rurociągami z przenośnikami ślimakowymi lub krążkowymi. W karmnikach są dozowniki z pływakiem wskazującym zakończenie transportu paszy, gdy nastąpi całkowite napełnienie zbiorników karmnikowych. Mieszanka paszowa zostaje wtedy wylana z tych dozowników do karmników/koryt. Taka linia technologiczna jest prosta w budowie i bardzo łatwa w obsłudze. Zwykle też zawiera możliwość automatycznego mycia całego paszociągu. Newralgicznym elementem może być jedynie pompa tłocząca (możliwość awarii).


Paszociągi dla trzody chlewnej – zalety ich stosowania

Paszociągowa linia technologiczna nie tylko zadaje i transportuje, ale też przygotowuje odpowiednio paszę. Umożliwia to oszczędność czasową, kosztów robocizny oraz sił i zdrowia pracowników obsługi, poprawia też dobrostan zwierząt. Obliczono tymczasem, że przygotowywanie i zadawanie paszy w chlewniach bez automatycznych paszociągów pochłania nawet do ok. 70% czasu pracy. W opłacalności chowu trzody chlewnej mechanizacja zajmuje więc obecnie naczelne miejsce i jest w fazie wielkiego rozwoju.

Produkowane urządzenia są coraz doskonalsze, mało awaryjne i wielofunkcyjne. W zasadzie jedyną wadą takich linii technologicznych do żywienia trzody chlewnej, może być wysoki koszt jej zakupu, znacznie rzadziej pewna awaryjność niektórych elementów. Przy zakupie najlepiej więc zwrócić się do doradców firm specjalizujących się sprzedaży i/lub montażu takich systemów. Projekt paszociągu dla trzody chlewnej musi zostać dostosowany ściśle do potrzeb danej fermy. Tego typu inwestycje na pewno są opłacalne w fermach liczących powyżej 800 sztuk zwierząt.

 

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO