KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
29 maja 2019

Odchwaszczanie zbóż jarych i ozimych

Zboża – to jedne z najpopularniejszych upraw rolniczych. Natomiast ich ochrona herbicydowa – to jeden z najważniejszych elementów agrotechniki. Niezwalczone chwasty w pszenicy, pszenżycie, życie, jęczmieniu czy w innych gatunkach zbóż konkurują z rośliną uprawną o wodę, światło, składniki pokarmowe czy przestrzeń, a przez to znacznie zmniejszają plon. Ogólnym zaleceniem jest szybka eliminacja chwastów.

Według integrowanej ochrony, powinniśmy najpierw wykorzystać niechemiczne zabiegi odchwaszczające, a potem rozpocząć działania chemiczne. 

Z powodu stwierdzanej odporności często jesienne herbicydy są nieskuteczne i coraz częściej ciężar zwalczania różnych chwastów, a zwłaszcza miotły, przesuwa się na wiosnę. Niestety, wówczas jest to też utrudnione, a na niektórych zbożach wręcz niemożliwe.

Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach jarych jest ograniczone do minimum. Natomiast zabiegi nalistne muszą być wykonywane na rośliny suche, a wiosna często obfituje w opady, co utrudnia wykonanie zabiegów powschodowych. 
W celu ochrony zbóż zarejestrowano wiele herbicydów do stosowania w zależności od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Najbardziej dokuczliwym gatunkiem jednoliściennym występującym w zbożach jarych jest owies głuchy. Im jest on starszy, tym zalecana jest wyższa dawka preparatu. Natomiast w zbożach ozimych jest to miotła zbożowa i wyczyniec polny. Miotle nie można odpuścić, bo niezwalczana mocno ogranicza potencjał plonotwórczy zbóż. Jej prawdziwe oblicze wielu rolników dostrzega dopiero w fazie kłoszenia zbóż, kiedy chwast przerasta łany.

Z chwastami dwuliściennymi nie ma większego problemu. Można je zwalczać zarówno znanymi od lat herbicydami, jak i nieznaczną liczebnie grupą nowych preparatów.


Wybrane środki ochrony roślin do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych na wiosnę w zbożach.

Nazwa ś.o.r.

Substancja czynna

Dawka

Nazwa roślin(y), w której można środek zastosować

Rodzaje chwastów

 

CHISEL NOWY 51.6 WG

 

tifensulfuron metylowy, chlorosulfuron

 

90 g/ha

 

 

 

 

60 g/ha

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

 

 

pszenica jara, jęczmień jary, owies

 

chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa – faza po rozpoczęciu wegetacji zbóż od fazy dwóch liści

do fazy pierwszego kolanka

 

chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa – faza po rozpoczęciu wegetacji zbóż od fazy dwóch liści

do fazy pierwszego kolanka

 

Axial 50 EC

 

pinoksaden

 

0,6-0,9 l/ha

 

 

 

 

0,9-1,2 l/ha

 

 

 

 

0,6-0,9 l/ha

 

 

 

 

0,6-0,9 l/ha

 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

 

 

 

żyto ozime

 

 

 

 

pszenica jara, jęczmień jary

 

 

 

pszenica jara, jęczmień jary

 

miotła zbożowa – faza od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego rośliny uprawnej

 

wyczyniec polny – faza od wiosen-nego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego rośliny uprawnej

 

miotła zbożowa – faza od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego rośliny uprawnej

 

owies głuchy, chwastnica jednostronna – od fazy wykształconego pierwszego liścia (BBCH 11) do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej

 

 

 

Axial Komplet

 

pinoksaden

florasulam

 

1,0-1,3 l/ha

 

 

 

 

 

0,75-1,0 l/ha

 

 

 

 

 

0,67-1,3 l/ha

 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

 

 

 

jęczmień jary

 

 

 

 

 

pszenica jara

 

 

owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny i chwasty dwuliścienne – faza po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej

 

owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny i chwasty dwuliścienne – od czwartego liścia do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej

 

owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny i chwasty dwuliścienne – od czwartego liścia do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej

 

Axial One 50 EC

 

pinoksaden

florasulam

 

1,0-1,3 l/ha

 

 

 

 

 

 

0,75-1,0 l/ha

 

 

 

 

0,67-1,3 l/ha

 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

 


 

 

jęczmień jary

 

 

 

 

pszenica jara

 

 

owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny i chwasty dwuliścienne – faza po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej

 

owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny i chwasty dwuliścienne – od czwartego liścia do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej

 

owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny i chwasty dwuliścienne – od czwartego liścia do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej

 

Chwastox Extra 300 SL

 

MCPA

 

3,0 l/ha

 

pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

 

chwasty dwuliścienne – od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy

 

Dicoherb 750 SL

 

MCPA

 

1,0 l/ha

 

 

 

0,75 l/ha

 

pszenica ozima, jęczmień ozimy

 

 

pszenica jara, jęczmień jary, owies

 

chwasty dwuliścienne – faza po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia

 

od fazy czterech liści do końca fazy krzewienia

 

Glean 75 WG

 

chlorosulfuron

 

7 g/ha

 

pszenica jara, jęczmień jary, owies

 

chwasty dwuliścienne – od fazy pierwszego liścia do końca fazy krzewienia

 

Gold 450 EC

 

2,4D

i fluroksypyr

 

1,0-1,25 l/ha

 

pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

 

chwasty dwuliścienne – od fazy trzech liści do fazy pierwszego kolanka zbóż

 

Huzar Activ Plus

 

jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylowy 2,4-D

 

1,0 l/ha

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

 

miotła zbożowa, chwasty dwuliścienne – od początku fazy krzewienia roślin do końca fazy pierwszego kolanka

 

 

Lancet Plus 125 WG

 

florasulam, piroksysulam, aminopyralid

 

0,2 kg/ha

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

 

miotła zbożowa i chwasty

dwuliścienne – po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zbóż

 

Lider

300 SL

 

MCPA

 

3,0 l/ha

 

pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

 

chwasty dwuliścienne – od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy

 

Lumer 50 WG

 

tribenuron metylowy

 

30 g/ha

 

 

 

20-30 g/ha

 

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy

 

jęczmień jary

 

chwasty dwuliścienne – po ruszeniu wegetacji do fazy liścia flagowego zboża

 

od fazy drugiego liścia do fazy liścia flagowego zboża

 

Mocarz 75 WG

 

tritosulfuron, dikamba

 

0,2 kg/ha

 

pszenica jara, jęczmień jary, owies

 

chwasty dwuliścienne – od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż

 

MOFAT 500 WG

 

metsulfuron metylu, tribenuron metylu

 

16-20 g/ha

 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary

 

chwasty dwuliścienne – od fazy rozwoju trzeciego liścia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego

 

Mustang 306 SE

 

florasulam

 

0,4-0,6 l/ha

 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa)

 

chwasty dwuliścienne – od fazy dwóch-trzech liści do fazy drugiego kolanka

 

Mustang Forte 195SE

 

florasulam, aminopyralid i 2,4 D

 

1,0 l/ha

 

 

 

0,8 l/ha

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

 

jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem

 

chwasty dwuliścienne – od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż

 

chwasty dwuliścienne – od fazy czterech liści właściwych do fazy drugiego kolanka zbóż

 

Norton 069 EW

 

fenoksaprop-P

 

1,0 l/ha

 

jęczmień jary, pszenica jara

 

chwasty jednoliścienne – od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło

 

Nuher

75 WG

 

chlorosulfuron

 

7,0 g/ha

 

pszenica jara, jęczmień jary, owies

 

chwasty jedno- i dwuliścienne

od fazy pierwszego liścia do końca fazy krzewienia

 

Opal

500 SC

 

chlorotoluron

 

2,5 l/ha

 

pszenica ozima

chwasty jedno- i dwuliścienne – od początku fazy krzewienia pszenicy ozimej do fazy strzelania w źdźbło

 

Puma Uniwersal 069 EW

 

fenoksaprop-P-etylu

 

1,0-1,2 l/ha

 

 

 

0,8-1,0 l/ha

 

pszenica ozima

 

 

 

jęczmień jary, pszenica jara

 

chwasty jednoliścienne – od fazy, gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy trzeciego kolanka

 

chwasty jednoliścienne

od początku fazy krzewienia

do końca fazy pierwszego kolanka

 

PUMEX 069 EW

 

fenoksaprop-P

 

1,0 l/ha

 

jęczmień jary, pszenica jara

 

owies głuchy – od fazy krzewienia

do początku fazy strzelania w źdźbło

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

 

 
Agnieszka Laszczyk
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione