KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 czerwca 2019

Jak oczyścić studnię po powodzi?

Powódź jest żywiołem strasznym. Wielka woda niesie ze sobą nie tylko falę niszczącą domy, uprawy i dobytek, ale także niesie zanieczyszczenia i zarazki  Jak oczyścić studnię po powodzi? 

Po przejściu wody powodziowej skażone jest praktycznie wszystko, nawet niezbędna dla życia woda. Wody z zalanej wodą powodziową studni nie wolno używać ani do picia, ani do celów gospodarczych. Jest niezdatna także dla zwierząt. Dlatego jedną z pierwszych czynności koniecznych do zrobienia po przejściu wody powodziowej jest odkażenie studni.

Dlatego też Główny Inspektor Sanitarny zaleca, po ustąpieniu powodzi lub podtopienia, w celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

Odkażanie studni kopanej

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięcio centymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.


Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni.
Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość monochloroaminy lub ewentualnie wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce.

Średnica studni w cm

Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody

Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody

80

150 g
(1 szklanka)

165 g

90

200 g
(1 szklanka i ćwierć)

220 g

100

250 g
(półtorej szklanki)

270 g

120

350 g
(2 szklanki i ćwierć)

380 g

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu odmierzamy dwukrotną dawkę jak dla wapna chlorowanego.

Jak poucza Główny Inspektorat Sanitarny, aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:

  • do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
  • po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
  • wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem,
  • po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

 

Odkażanie studni wierconych i abisyńskich

W przypadku studni tych typów, wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego najczęściej odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej przeprowadza się w następujący sposób:

  1. 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) należy rozpuścić w dwóch kubłach wody. Wtedy trzeba zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.
  2. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Odkażanie wody

Najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie, pamiętać jednak musimy, że gotowanie wody nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

Pamiętajmy też, że każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić.

Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia.


Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, obecnie na rynku są dostępne różne środki dezynfekcyjne oparte na bazie chloru. Na opakowaniu każdego środka jest określona zawartość czynnego związku (najczęściej w procentach lub też w gramach w odniesieniu do cząsteczki preparatu i tak do chlorowania wody używa się roztworu 0,5-1%: preparaty zawierają – wapno chlorowanego 25-36%, podchlorynu wapnia 65-70%, podchlorynu sodu 13-16% chloru użytecznego). W przypadku powodzi dawki te powinny zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, czyli zapobiegać ewentualnym skażeniom biologicznym wody.
Stosowanie skutecznej dawki powinno wyrażać się w przeliczeniu na wolny chlor – i wynosić 2 mg na 1 litr wody, która ma służyć bezpośrednio do spożycia z zachowaniem, co najmniej 10 minutowego kontaktu oraz 10-20 g na m3 wody do odkażania urządzeń, instalacji sieci wodociągowych i studni z zachowaniem kilkugodzinnego czasu kontaktu.

Należy pamiętać, że wszelkie związki dezynfekcyjne są to silne utleniacze i działają biobójczo nie tylko na mikro- czy makroorganizmy wodne, ale również na organizm człowieka, dlatego wodę, do której bezpośrednio dodano środek dezynfekcyjny nie wolno spożywać. Może to nastąpić w przypadku wody do spożycia po czasie określonym w ulotce informacyjnej gdzie będzie określony czas kontaktu (10-30 minut), a w przypadku urządzeń, instalacji i studni, po przepłukaniu lub wyczerpaniu wody do zaniku zapachu chloru - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. - Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 0,3 mg/l, w warunkach specjalnych w wodzie do spożycia można stosować około 1 mg/l.

Ponadto należy pamiętać, że najdostępniejszym środkiem dezynfekcyjnym tam gdzie jest to możliwe z uwagi na dostępność nośników energii lub ciepła jest GOTOWANIE WODY.


Woda jest nam wszystkim potrzebna do życia: i ludziom, i zwierzętom. jednak woda skażona bakteriami i chemikaliami jest niebezpieczna i może doprowadzić nie tylko do ciężkich chorób, ale nawet do śmierci. Dlatego po przejściu wielkiej wody pierwsze, o co musimy zadbać do dostęp do wody zdatnej do picia i do celów gospodarczych. Nie lekceważmy zagrożenia i zadbajmy o zdatną do picia wodę.

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny: zalecenia po powodzi w 2010 roku
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie: informacja o postępowaniu po powodzi
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - Poradnik po powodzi

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione