KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-06-13

Krowy z Deszczna w izolacji - skomplikowanej historii cd.

Powracamy do skomplikowanej historii stada krów z Deszczna. Przypominamy, że Główny Lekarz Weterynarii na polecenie Ministra Rolnictwa podjął decyzję o utrzymaniu ich przy życiu. W związku z tym w stosunku do zwierząt zostaną podjęte działania rekomendowane przez Radę Sanitarno-Epizootyczną. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego, Rada Sanitarno-Epizootyczna rekomenduje Głównemu Lekarzowi Weterynarii podjęcie konkretnych działań. Poniżej lista, która została podana w specjalnym komuniakcie:

  1.     Wszystkie zwierzęta w stadzie należy poddać oznakowaniu poprzez nadanie numeru kolczyka
  2.     Należy niezwłocznie wykonać u wszystkich zwierząt urzędowe badania w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy zgodnie z przepisami ujętymi w krajowym prawodawstwie weterynaryjnym
  3.     Do czasu oznakowania zwierząt oraz uzyskania wyników badań urzędowych w kierunku wyżej wymienionych jednostek chorobowych zwierzęta powinny pozostawać w miejscu aktualnego przebywania stada w ścisłej izolacji od innych zwierząt
  4.     W przypadku ujemnych wyników badań urzędowych, o których mowa w pkt 2 można rozważyć możliwość przemieszczenia stada w całości do siedziby docelowej, wskazanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  5.     Docelowa siedziba stada winna zapewnić zwierzętom profesjonalną obsługę i żywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla bydła oraz powinna być wyposażona w odpowiednie pomieszczenia, gwarantujące spełnienie podstawowych warunków dobrostanu zwierząt i ogrodzone okólniki umożliwiające okresowe, swobodne przebywanie zwierząt na zewnątrz budynków inwentarskich
  6.     Utrzymywanie stada w siedzibie docelowej winno być prowadzone w warunkach wykluczających możliwość:
  •         swobodnego przebywania zwierząt na terenie położonym na zewnątrz pomieszczeń inwentarskich oraz na terenach łąk i pastwisk położonych poza ogrodzeniem
  •         przemieszczania stada w całości lub w części poza siedzibę docelową z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do uboju i utylizacji
  •         rozmnażania się zwierząt drogą krycia naturalnego lub sztucznej inseminacji
  •         wprowadzania do łańcucha żywnościowego produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mięsa pozyskanego ze zwierząt tworzących stado.

Rada Sanitarno-Epizootyczna zaleca także, że powtórzenie badań diagnostycznych w kierunku wspomnianych chorób w siedzibie docelowej stada.
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione