KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Chwasty w uprawie kapusty - jak zwalczać?

Opublikowano 19.05.2022 r.
Problem zachwaszczenia w przypadku kapusty głowiastej jest dużo mniejszy w porównaniu z innymi gatunkami warzyw. Mimo to i tu zwalczanie chwastów jest jednak istotnym elementem prawidłowej agrotechniki, poprawiającej uzyskanie pełnowartościowego plonu.

chwasty w kapuście

Chwasty w uprawie kapusty

Kapustę głowiastą uznaje się za dość odporną na konkurencję ze strony chwastów, jednak przy silnym zachwaszczeniu plon może obniżyć się o 30-40%. Krytyczny okres konkurencji, czyli czas podczas którego kapusta powinna rosnąć na polu wolnym od chwastów, mieści się przed pier-wszą połową sezonu wegetacyjnego (BBCH od 14-15 do 41). Małe zachwaszczenie w pierwszych 3-5 tygodniach po sadzeniu może nie mieć ujemnych skutków, ale potem przynajmniej do połowy sezonu wegetacyjnego trzeba utrzymać pole wolne od chwastów. Kiedy rośliny zakryją międzyrzędzia, chwasty nie stanowią już większego zagrożenia, ale do tego czasu konkurują one z roślinami uprawnymi o przestrzeń życiową, wodę i składniki pokarmowe oraz światło. W strukturze chwastów istotnych w uprawie kapusty głowiastej dominują chwasty dwuliścienne (ok. 80%), a pojawianie się poszczególnych gatunków i ich udział ilościowy zależy od terminu sadzenia.

Przy niskiej temperaturze (poniżej 5O C) zachwaszczają kapustę głowiastą następujące gatunki: gwiazdnica pospolita, komosa biała, chwasty rumianowate, rdesty, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, tasznik pospolity, tobołki polne, gorczyca polna. W późniejszym terminie dominują gatunki ciepłolubne, jak: chwastnica jednostronna, żółtlica drobnokwiatowa, szarłat szorstki, psianka czarna. Groźne są również chwasty wieloletnie, takie jak: ostrożeń polny, skrzyp polny, rzepicha leśna, powój polny, mlecz polny. Często występującym gatunkiem jest również perz właściwy, choć skutecznie można go zwalczać po zbiorze przedplonu przy użyciu herbicydów zawierających glifosat. 

Kapusta jest wrażliwa na niedobór światła, wytwarza wtedy główki niewyrównane i złej jakości. Zacieniając powierzchnię i intensywnie pobierając wodę chwasty obniżają temperaturę gleby i w rezultacie opóźniają plonowanie, co jest szczególnie szkodliwe w uprawie kapusty przeznaczonej na zbiór wczesny.

W integrowanej ochronie należy uwzględniać wszystkie metody usuwania konkurencji ze strony chwastów, ale chemiczne ich zwalczanie pełni też ważną funkcję w obecnych technologiach produkcji. Zapobieganie negatywnym skutkom zachwaszczenia obejmuj-e takie elementy, jak: właściwy dobór stanowiska pod uprawę, odpowiednie zmianowanie ograniczające zachwaszczenie, staranna uprawa roli, odpowiedni poziom nawożenia mineralnego i organicznego, uprawa odmian prawidłowo dobranych do warunków siedliska i technologii uprawy, odpowiednie zagęszczenie roślin, nawadnianie w okresach niedoborów wody, staranna pielęgnacja roślin. Kapusta uprawiana jest głównie z rozsady sadzonej w stosunkowo szerokiej rozstawie rzędów, stąd łatwo można wykonać mechaniczne zabiegi odchwaszczające w międzyrzędziach. Szczególnie utrudniona jest walka z chwastami w uprawie wczesnych odmian kapustnych pod okrywami. Przykrycie bowiem włókniną stwarza lepsze warunki do wzrostu i rozwoju nie tylko roślinom uprawnym, ale również chwastom.
 
HERBICYDY W KAPUŚCIE

Chwasty wykazują zróżnicowaną wrażliwość gatunkową na herbicydy zalecane w uprawie warzyw kapustnych. Dlatego bardzo ważny jest właściwy dobór tych środków do struktury zachwaszczenia, terminu zabiegu i fazy rozwojowej chwastów. Ponieważ niektóre herbicydy zalegają w glebie przez dłuższy czas, a warzywa kapustne są wrażliwe na wybrane substancje aktywne zawarte w herbicydach, przed założeniem plantacji należy rozważyć ochronę herbicydową zastosowaną w przedplonie.

Bezpośrednio przed posadzeniem rozsady do wymieszania z glebą zalecany jest – podobnie jak w pomidorze – Devrinol 450 SC (2,5-3 l/ha). Bez mieszania z glebą tylko w kapuście głowiastej można użyć pendimetalinę w formie Stomp 330 EC (3-4 l/ha). Środek nie jest dopuszczony do stosowania w innych warzywach kapustowatych. Oksyfluorofen w formie środka Goal 480 SC (0,5-0,75 l/ha) można stosować w kapuście głowiastej białej i czerwonej oraz w kapuście włoskiej. W 7-10 dni po sadzeniu tę grupę roślin warzywnych odchwaszcza się metazachlorem. Tylko w kapuście głowiastej białej (2 l/ha) dopuszczony jest Metazanex 500 SC lub jego odpowiednik z handlu równoległego. Dwuskładnikowe środki (metazachlor + chinomerak) pod nazwą, np. Butisan Star 416 SC (2,5-3 l/ha) można stosować w kapuście głowiastej białej i czerwonej. Od 1-3 tygodni po sadzeniu rozsady, wcześnie po wschodach chwastów, zalecany jest Lentagran 45 WP (1,5- -1,66 kg/ha) w kapuście głowiastej i brukselskiej. Jest to jedyny herbicyd dopuszczony w kapuście brukselskiej. Tylko w kapuście głowiastej natomiast na własną odpowiedzialność, w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków, Lentagran 45 WP można aplikować z niewielkim dodatkiem herbicydów zawierających metazachlor, np. Metazanex 500 SC (0,25 l/ha), pamiętając, że można go wykorzystać tylko raz w okresie wegetacji.

W kapuście głowiastej można stosować graminicydy zalecane w cebuli; w kapuście brukselskiej tylko Agil 100 EC, Fusilade Forte 150 EC i Select Super 120 EC, a w kapuście włoskiej – Agil 100 EC. 

 

 
Aleksandra Strumińska
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO