KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2019-06-23

Kontrole upraw GMO

Jak informuje Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, od 28 lipca 2018 roku, w oparciu o ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych , wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przeprowadza kontrole zgodności prowadzonych upraw z przepisami tej ustawy.

Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO, co pociąga za sobą zakaz prowadzenia upraw GMO.

Kontrole upraw realizowane są poprzez: kontrolę materiału siewnego, kontrolę plantacji nasiennych oraz kontrolę plantacji produkcyjnych - informuje WIORiN w Katowicach. - Gatunki roślin uprawnych objęte kontrolą upraw to: kukurydza, rzepak jary, rzepak ozimy i soja.

W ramach każdej kontroli pobierane są próby materiału roślinnego do badań laboratoryjnych w Centralnym Laboratorium PIORiN w Toruniu, w celu wykrywania modyfikacji genetycznych.

Dodajmy także, że kontrola upraw może być prowadzona:
    •  z urzędu, zgodnie z corocznym programem kontroli upraw,
    •  na wniosek Ministra Środowiska,
    • na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w przypadku uzasadnionego podejrzenia prowadzenia uprawy GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO albo prowadzenia uprawy GMO niezgodnie z zasadami określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Spośród gatunków roślin posiadających modyfikację genetyczną, w Unii Europejskiej do uprawy dopuszczone są jedynie odmiany kukurydzy z modyfikacją MON 810. W Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, wprowadzony Rozporządzeniem MRiRW z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1085 z późn. zm.).

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie