KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Pasieki w mieście - czy to możliwe?

Opublikowano 03.07.2019 r.
W ostatnich latach obserwowany jest trend przenoszenia pasiek z terenów rolniczych do miast. Pszczoły w mieście wytwarzają miód, ale to nie jest ich główne zadanie. Korzyści płynących z miejskich pasiek jest więcej.

Powszechnie wiadomo, że światowa populacja owadów zapylających jest zagrożona, a pasieki w mieście są pod szczególną opieką pszczelarzy. Ze względu na umiejscowienie opiekujący się nimi pszczelarz musi szczególnie dbać o zdrowotność pszczół, odpowiedni poziom pokarmu, regularną wymianę matki pszczelej oraz odpowiednią strukturę w ulu. Jeśli w okolicy pszczoły nie mają dostępu do wody, zapewnia im również poidło, wszystko po to, by owady nie niepokoiły mieszkańców.

Coraz więcej miast w Polsce dostrzega naturalną potrzebę ludzi do kontaktu z naturą, dlatego zmieniane są przepisy prawne regulujące rozwój pszczelarstwa w mieście. Jednym ze skutków przychylności miejskich włodarzy na obecność pszczół miodnych jest wzbogacanie i utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania miejskiego ekosystemu. Pszczoły zapylają kwiaty, co gwarantuje zróżnicowaną roślinność miejską, a w efekcie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu łańcucha pokarmowego. Zapylane przez pszczoły rośliny dają pokarm dzikim zwierzętom bytującym w mieście. Miasta przyjazne pszczołom mogą pochwalić się pięknymi skwerami i parkami, które stanowią rekreacyjną przestrzeń dla mieszczuchów.

Kolejnym ważnym zadaniem miejskich pasiek jest edukacja. Bezpośredni kontakt z pszczołami oferują pasieki edukacyjne. Odbywają się w nich planowane zajęcia i warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Podczas takich spotkań można dowiedzieć się: dlaczego miód pochodzący z miasta nie jest trujący, w jakich okolicznościach pszczoła może użądlić, co zrobić, gdy wleci do mieszkania czy gdy zobaczymy na drzewie rójkę pszczelą.

Oprócz wymienionych korzyści dla miasta i ludzi miejskie pasieki pozytywnie wpływają na szeroko pojęte pszczelarstwo. Pszczoły przestają być ignorowane, ludzie uświadamiają sobie, że ich problemy dotyczą tak naprawdę ich samych. Zaczynają rozumieć idee miejskich pasiek i dostrzegać fakt, że tym owadom w mieście mieszka się dobrze. Pszczoły miodne są w Polsce zwierzętami gospodarskimi, podlegają pod szereg regulacji, podobnie jak inne zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach rolnych. Każda gmina jest zobligowana do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim obszarze, w którym należy uwzględnić zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Pożytki miejskie mogą być różne, ale doświadczenia pszczelarzy od lat działających w tym środowisku przekonują, że nie są one najgorsze. Bogactwo drzew, krzewów i roślin zielnych w miastach zapewnia nektar i pyłek na cały sezon pasieczny. Planując ustawienie uli w mieście najpierw należy się zorientować, jakie rośliny będą w zasięgu produkcyjnego lotu pszczół, interesować nas będą rośliny pożytkowe w promieniu 1,5 km wokół pasieki. Z reguły polskie miasta są dość zielone, co daje nadzieję na duże możliwości utrzymywania w nich tych owadów. Rozkład pożytków jest podobny, jak na większości terenów naszego kraju. Dominują pożytki wczesnowiosenne, potem pożytek wczesnoletni (robinie i lipy); późniejszy w trakcie lata może być słaby i umiarkowany. Najważniejsze, by pszczoły mogły mieć intensywny rozwój wiosenny, a w drugiej części sezonu powinien on nieco zwolnić.

Nie buntujmy się przeciwko miejskiemu pszczelarstwu, bo w mieście chodzi nie tylko o miód, ale o coś więcej.
 

 

 
Małgorzata Smela
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO