KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Choroby grzybowe zbóż - jak zwalczać fuzariozę kłosów?

Opublikowano 31.05.2020 r.
Znajomość biologii grzybów i warunków, w jakich następuje ich rozwój, a także objawów, jakie wywołują na liściach i kłosach zbóż, pozwala na właściwe określenie ich potencjalnego zagrożenia. Sprawdź szczegóły! 

Wzrost temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza i gleby (na co wpływ mają częste opady deszczu) – to warunki sprzyjające większości chorób grzybowych zbóż. Rozwój patogenów na liściu flagowym i podflagowym, a także obecność zarodników grzybów w powietrzu lub na tym samym gatunku zbóż znajdującym się na sąsiednim polu – to poważne zagrożenia dla kłosów.

Fuzarioza kłosów

Jedną z głównych chorób zbóż jest fuzarioza kłosów, która powoduje duże straty ilościowe, ale jej szkodliwość najbardziej dotyka jakości ziarna. Wywołuje ją kilka grzybów z rodzaju Fusarium spp. 

Fuzarioza kłosów należy do dużej grupy chorób nazywanych fuzariozami. Porażają one rośliny w bardzo różnych okresach ich rozwoju, zagrażają zarówno zbożom, jak i innym towarzyszącym im przez cały sezon wegetacyjny gatunkom. Z fuzariozą w uprawie zbóż spotykamy się od momentu, gdy kiełkują one i wschodzą (fuzyjna zgorzel siewek), rozwijają źdźbła (fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni) i wydają liście (fuzarioza liści). Najczęściej atakuje pszenicę twardą i pszenicę zwyczajną, ale także uprawy pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa.

Mimo że szkodliwość fuzariozy kłosów jest znana, w metodykach integrowanej ochrony zbóż nie znajdziemy progów szkodliwości tej choroby.

Z metod agrotechnicznych największe znaczenie w jej zapobieganiu ma płodozmian, w którym najistotniejsze jest zachowanie odpowiedniej przerwy między uprawą pszenicy i jęczmienia oraz unikanie monokultury tych gatunków. Ważna jest agrotechnika i dokładne przyorywanie resztek pożniwnych. Chorobę ogranicza zbilansowane nawożenie zbóż, staranne czyszczenie i zaprawianie materiału siewnego. Znaczący jest też dobór odmian o wyższej odporności na fuzariozę kłosów.

Z zabiegów chemicznych istotne w technologii uprawy zbóż jest ich skracanie zapobiegające wyleganiu, które jest jedną z przyczyn wspomagających infekcję grzybów Fusarium. Jeżeli stwierdzimy w łanie objawy fuzariozy kłosów, niezbędny jest zabieg fungicydowy. Ma on pomóc w uzyskaniu takiego plonu, który zagwarantowałby zysk.

Wybrane środki ochrony roślin do zwalczania fuzariozy kłosów

Nazwa środka ochrony roślin

Substancja czynna

Uprawa

Dawkowanie

Arbiter 520 EC

prochloraz

tebukonazol proquinazid

pszenżyto ozime

0,75-1,25 l/ha

Artea 330 EC

cyprokonazol

propikonazol

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

żyto

0,5 l/ha

Amistar 250 SC

azoksystrobina

pszenica ozima

pszenica jara

0,8-1,0 l/ha

Amistar 250 SC

+ Artea 330 EC

azoksystrobina

cyprokonazol propikonazol

pszenica ozima

pszenica jara

jęczmień ozimy

jęczmień jary

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

0,6 l/ha + 0,4 l/ha

Dedal 497 SC

tiofanat metylowy epoksykonazol

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień jary

0,6 l/ha

Duett Star 334 SE

fenpropimorf

epoksykonazol

pszenica ozima

pszenżyto ozime

żyto

jęczmień ozimy

pszenica jara

jęczmień jary

1,0 l/ha

Duett Ultra 497 SC

tiofanat metylowy epoksykonazol

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień jary

0,6 l/ha

Dubler Mega 497 SC

tiofanat metylowy epoksykonazol

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień jary

0,6 l/ha

Dultreks – Pro 497 SC

tiofanat metylowy

epoksykonazol

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień jary

0,6 l/ha

Falcon 460 EC

spiroksamina

tebukonazol triadimenol

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

0,6 l/ha

Intizam 497 SC

tiofanat metylowy

epoksykonazol

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień jary

0,6 l/ha

Juwel TT 483 SE

 

epoksykonazol

krezoksym metylu fenpropimorf

 

pszenica ozima

pszenżyto ozime

żyto

jęczmień jary

 

1,2-1,5 l/ha

Orius Extra 250 EW

tebukonazol

pszenica ozima

1,0 l/ha

Osiris 65 EC

epoksykonazol

metkonazol

pszenica ozima

pszenżyto ozime

1,5-2,5 l/ha

Plexeo 60 EC

metkonazol

pszenica ozima

pszenica jara

1,2-1,5 l/ha

Profuso

protiokonazol

tebukonazol

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

jęczmień ozimy

jęczmień jary

żyto

0,75-1 l/ha

Prosaro 250 EC

protiokonazol

tebukonazol

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

jęczmień ozimy

jęczmień jary

żyto

0,75-1 l/ha

 

Respekto 125 SC

 

Respekto 125 SC

+ Sparta 250 EW

 

Respekto 125 SC

+ Riza 250 EW

 

epoksykonazol

 

 

epoksykonazol

 

 

epoksykonazol

 

pszenica ozima

 

 

pszenica ozima

 

 

pszenica ozima

 

 

 

1,0 l/ha

 

 

0,75 l/ha + 0,5 l/ha

 

 

0,75 l/ha + 0,5 l/ha

 

 

Riza 250 EW

tebukonazol

pszenica ozima

jęczmień jary

1,0 l/ha

 

 

Rubric 125 SC

 

Rubric 125 SC

+ Sparta 250 EW

 

Rubric 125 SC

+ Riza 250 EW

 

epoksykonazol

 

epoksykonazol

 

 

epoksykonazol

 

 

pszenica ozima

 

pszenica ozima

 

 

pszenica ozima

 

1,0 l/ha

 

0,75 l/ha + 0,5 l/ha

 

 

0,75 l/ha + 0,5 l/ha

Sakura 274 EC

bromukonazol

tebukonazol

 

pszenica ozima

pszenica jara

1,2 l/ha

 

Sokół 460 EC

 

spiroksamina

tebukonazol

triadimenol

 

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

 

0,6 l/ha

 

 

Soligor 425 EC

 

spiroksamina

tebukonazol

protiokonazol

 

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

 

jęczmień ozimy

jęczmień jary

żyto

 

0,7-1,0 l/ha

 

 

 

 

0,6-0,8 l/ha

Tango Star

fenpropimorf

epoksykonazol

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

jęczmień ozimy

żyto

1,0 l/ha

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy

pszenica ozima

pszenica jara

pszenżyto ozime

pszenżyto jare

jęczmień ozimy

jęczmień jary

żyto

1,4 l/ha

Tilt Turbo 575 EC

 

fenpropidyna

propikonazol

 

jęczmień ozimy

 

żyto jare – tylko w uprawach małoobszarowych

 

0,8-1,0 l/ha

 

0,8-1,0 l/ha

 

 
Agnieszka Laszczyk
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 

POWIĄZANE TEMATY:choroby grzybowe zbóż
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO