KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
4 września 2019

Masz kasę, możesz mieć problem

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług są zobowiązani rejestrować tę czynność za pomocą kas rejestrujących sprzedaż (za wyjątkiem podatników, którzy są zwolnieni na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 1 maja br. weszła w życie zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, która dotyczy kas rejestrujących i wprowadzeniu nowego typu kas online.

Dotychczasowe kasy fiskalne z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wymienianie i wycofywane z obiegu w ściśle określonych terminach.

Od 1 maja 2019 roku można rejestrować sprzedaż:

 • na kasach fiskalnych z papierowym zapisem kopii do 31 sierpnia 2019 roku (lecz od 1 maja 2019r. w kasach tego typu pamięć fiskalna nie podlega wymianie);
 • -na kasach fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 roku.
   

Istnieją jednak czynności, które obowiązkowo będą musiały być ewidencjonowane na nowych kasach fiskalnych online w określonych terminach:

1. Od 1 stycznia 2020 roku:

 • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, świadczenie usług naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

2. Od 1 lipca 2020 roku:

 • świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • świadczenie usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych,


3. Od 1 stycznia 2021 roku:

 • świadczenie usług fryzjerskich,
 • świadczenie usług kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • świadczenie usług budowlanych,
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • świadczenie usług prawniczych, świadczenie usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.


Po upływie podanych terminów wszyscy podatnicy będą zobowiązani do wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na nowe kasy fiskalne online. Nowe kasy fiskalne online umożliwią połączenie i przesyłanie danych między kasą, a Centralnym Repozytorium Kas w sposób ciągły lub na żądanie Krajowej Administracji Skarbowej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W niezliczonej ilości kosztów, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej Minister Finansów wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom i przewidział ulgę na zakup pierwszej kasy fiskalnej – jej warunki zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Przedmiotowa ulga polega na tym, że podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup pierwszej kasy rejestrującej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Jednakże w przypadku kas zakupionych po 1 maja 2019 r. prawo do ulgi na ich zakup będzie przysługiwało tylko wtedy, gdy będą to kasy rejestrujące sprzedaż nowego typu – kasy online.

 

kontakt1.jpg
Ewa Stodolna
artykuł opracowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione