KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
25 czerwca 2018

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - współpraca z Prałaturą Duyog Marawi

Duyog Marawi jest rzymskokatolicką Prałaturą w mieście Marawi (Filipiny), międzywyznaniową odpowiedzią na kryzys w tym regionie, który doprowadził do jego zniszczenia. W wyniku złej sytuacji wysiedlono 400 tys. Ludzi, a milion muzułmanów i chrześcijan, którzy uważają Marawi za miejsce do handlu, straciło środki do życia. Misją Duyog Marawi jako organizacji jest bycie instrumentem pojednania, wypełniania luki między muzułmanami i chrześcijanami oraz bycie swoistym kanałem pomiędzy dobroczynnością i miłosierdziem wspólnot chrześcijańskich a potrzebami dotkniętych klęską rodzin z plemienia Maranao.

Współpracując ze 148 Maranao i chrześcijańskimi młodymi profesjonalistami, Duyog Marawi wspiera 20 tys. rodzin żyjących w 18 społecznościach. Organizacja służy pomocą w różnych aspektach: daje schronienie, organizuje wodę, tworzy warunki sanitarne, załatwia środki do życia, ulgi żywnościowe, misję medyczną, usługi wsparcia psychosocjalnego, terapię traumatyczną, edukację pokojową, organizuje ekumeniczną modlitwę i dialog. Prowadzi również program terapeutyczny i ratunkowy dla chrześcijan, którzy zostali przetrzymywani jako zakładnicy przez siły ISIS.

Duyog Marawi zorganizowała wiele wizyt kościelnych dla społeczności Maranao. Odegrała zasadniczą rolę w tworzeniu partnerstwa między rządem a społeczeństwem obywatelskim za pośrednictwem Platformy CSO BangonMarawi. Wsparła powstanie Sowara O Miyamagoyag (Głos Osób Wewnętrznie Przesiedlonych) w celu ochrony ich praw i zaspokojenia ich potrzeb.

W tym roku Duyog Marawi skupia się na dwóch problemach: budowaniu pokoju międzywyznaniowego i integrowaniu społeczności, w szczególności rodzin pochodzących z „Ground Zero”, poprzez danie schronienia, interwencję w zakresie środków utrzymania, promocję zdrowia, ochronę praw, zaangażowanie kobiet i młodzieży. Organizacja dociera do 25 tys. rodzin w 15 skupiskach społeczności w mieście Marawi, Lanao del Sur i Lanao del Norte.

Duyog Marawi współpracuje z redemptorystami, Caritas, Pomocą Kościołowi w Potrzebie (ACN) oraz z różnymi diecezjami i organizacjami religijnymi w całym kraju.

Historia współpracy Pomocy Kościołowi w Potrzebie (ACN) z prałaturą z Marawi

25 maja 2017 r. Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) zgłosiło się jako jedna z pierwszych organizacji, które miały zwrócić się do biskupa Edwina dela Peña, aby przekazać słowa współczucia po rozpowszechnieniu informacji o zniszczeniu katedry i wzięciu kilku zakładników m. in. ks. Chito Soganub. Zakładnikami byli również pracownicy parafialni i wolontariusze, miało to miejsce podczas oblężenia Marawi. Mimo że trwała wojna, ACN zobowiązało się, że będzie wspierać lokalną społeczność i odbudowę katedry.

Gdy biskup dela Peña czekał cierpliwie na zakończenie oblężenia miasta, przyjął zaproszenie ACN, by podzielić się doświadczeniem prałatury, aby serca i umysły Filipińczyków mogły zostać otwarte na rzeczywistość, jaką jest prześladowanie chrześcijan. Biskup opowiedział swoją bolesną historię, ale jednocześnie podkreślił, że powinien zachować wiarę, kontynuując misję Prałatury. O misji opowiedział podczas Pierwszego Diecezjalnego Kongresu na temat prześladowań chrześcijan, który odbył się w Dagupan, Pangasinan w dniu 29 czerwca 2017 r. oraz podczas obchodów „Czerwonej Środy” 22 listopada 2017 r.
Marawi zostało ostatecznie wyzwolone w październiku 2017 r., filipińskie ACN nie zapomniało o obietnicy złożonej biskupowi dela Peña i rozpoczęło serię spotkań ze swoimi pracownikami, aby porozmawiać o planach, w jaki sposób globalna społeczność katolickich dobroczyńców mogłaby pomóc w odbudowie misji Prałatury. W listopadzie ub. R. sekretarz generalny ACN, Philipp Ozores odwiedził biskupa w Lanao del Sur i oficjalnie nawiązał współpracę z Duyog Marawi. Była to odpowiedź na potrzeby zarówno plemienia Maranao jak i chrześcijan poszkodowanych podczas oblężenia Marawi.

Dziś ACN z przyjemnością ogłasza, że zbierze fundusze na realizację projektów i programów niezbędnych do kontynuowania heroicznej misji Prałatury w nawiązywaniu pokojowego dialogu między chrześcijanami a muzułmanami.

Te projekty i programy są zawarte w akronimie „hilom”:
H – ealing (uzdrowienie)
ACN będzie wspierać wszystkie programy pomocy psychologiczno-społecznej Prałatury dla społeczności Maranaos, a przede wszystkim dla osób, które były zakładnikami podczas sześciomiesięcznego oblężenia. Programy te będą opierać się przede wszystkim na odnowie biologicznej z poszanowaniem lokalnej kultury.
I - nterfaith Dialogue (dialog międzywyznaniowy)
ACN stara się wspierać różne programy Prałatury, aby odbudować relacje między muzułmanami i chrześcijanami. Ma to miejsce m. in. dzięki prowadzeniu otwartego dialogu i edukacji na rzecz pokoju.
L - ivelihood support for Maranaos and Christians (środki do życia dla Maranaos i chrześcijan)
Ponieważ centrum miasta Marawi jest nadal zamknięte dla byłych mieszkańców, wielu jego dawnych osadników nie ma stałych dochodów. ACN będzie współpracować z Prałaturą, w kontekście wsparcia dla mieszkańców, dopóki nie zaczną nowego biznesu lub nie powrócą do swoich dawnych zawodów po ponownym otwarciu centrum miasta.
O – ne in worship (jedność w uwielbieniu)
Wierni, aby mogli praktykować swoją chrześcijańską wiarę, szczególnie ci, którzy w najbliższej okolicy nie mają żadnych kościołów ani kaplic, ACN zapewni kapliczkę na wzór wędrownej kaplicy o. Werenfrieda van Straatena.
M - ovement for Peace (ruch dla pokoju)
Oficjalnie grupy terrorystyczne zostały rozbite, jednak jak potwierdza bp dela Peña, grupy ekstremistyczne nadal rekrutują nowych członków w odległych obszarach i miastach Lanao del Norte i Lanao del Sur. Grupy wykorzystują poczucie beznadziei, jakie odczuwają Maranaos w związku ze zniszczeniem stolicy swojej ojczyzny. Mając to na uwadze, ACN będzie wspierać różne inicjatywy budowania pokoju przez Prałaturę wzdłuż miast położonych nad brzegiem jeziora, obejmujących korytarz pokojowy. Należą do nich karawany pokojowe, programy żywieniowe, misje medyczne i ruch młodzieżowy złożony z młodych mężczyzn i kobiet z Marany, który będzie miał na celu głoszenie pokoju lokalnej społeczności.

Wymienione wyżej programy to tylko niektóre z krótkoterminowych zobowiązań, które ACN zamierza wspierać. W ciągu następnych kilku lat, po ponownym otwarciu Marawi i przywróceniu życia ekonomicznego byłych osadników maranickich i chrześcijańskich, ACN zamierza odbudować zniszczoną Katedrę Marii Auxiliadora i wdrożyć kolejne programy przywracające obecność wspólnot chrześcijańskich w Marawii.

Zgodnie z misją służby chrześcijańskim społecznościom, które są zubożałe, uciskane lub prześladowane, ACN dziękuje Bogu za wykorzystanie organizacji jako narzędzia do manifestowania miłości Zbawiciela nie tylko do chrześcijan, ale nawet do naszych muzułmańskich braci i sióstr. Pomimo braku uwagi mediów, ACN uważa, że współczucie Filipińczyków zajaśnieje w tych cichych czasach kryzysów. Pomimo wielu potrzeb lokalnych parafii i diecezji, Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) polega na niewyczerpanym źródle hojności darczyńców. W końcu, pomimo ciągłego zagrożenia płynącego od grup ekstremistycznych, ACN wspiera mieszkańców Marawi, wiedząc, że Filipińczycy, niezależnie od wyznania, zawsze będą podtrzymywać kult miłości i współczucia, ponieważ jest to najwyższa manifestacja naszej wiary w Boga.

 

 

 
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
Oddział w Polsce
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione