KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Kalkulacje rolnicze - pszenica ozima

Opublikowano 05.07.2019 r.
Pszenica to znany od tysięcy lat gatunek ściśle związany z rozwojem cywilizacji. Na tak długą popularność ma wpływ jego łatwość przystosowania do większości rodzajów klimatu. Ważnym aspektem jest także to, że uprawa pszenicy nie wymaga tak dużego nakładu pracy i stosunkowo łatwo ją zmechanizować w przeciwieństwie do uprawy ryżu.

W dzisiejszych czasach pszenica jest w czołówce światowych upraw, ponieważ dostarcza człowiekowi 1/5 wszystkich konsumowanych kalorii. Od jej zbiorów zależy bezpieczeństwo żywnościowe w skali regionalnej i globalnej.

W Polsce pszenica ozima cieszy się niesłabnącą popularnością. Na liście odmian roślin rolniczych 2019 COBORU są aż 124 odmiany pszenicy zwyczajnej ozimej o charakterze chlebowym lub pastewnym. Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie 2018 r. wynika, że obszar zasiewów zbóż ozimych w Polsce pod zbiory 2019 r. jest nieco większy od notowanego w 2018 r. i wynosi 4,3 mln ha. Pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha, co stanowi 44% całej powierzchni uprawy zbóż ozimych.

Na postawie Zintegrowanego Systemu Informacji Rynkowej MRiRW na koniec maja 2019 r. cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce kształtowała się na poziomie 793 zł/t i była wyższa od analogicznego okresu w 2018 r. o 101 zł. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w Unii Europejskiej wyniosła 795 zł/t, najniższą odnotowano w Bułgarii – 704 zł/t, a najwyższą we Włoszech – 916 zł/t.

Ceny pszenicy na rynku krajowym, europejskim i światowym odnoszą się do notowań giełdy MATIF, gdzie obserwuje się spadek cen o 1,5% dla kontraktów wrześniowych. Jeszcze na początku roku z racji na dobre przezimowanie przewidywano, że zbiory zbóż w Polsce będą zapowiadały się dobrze. Jednak z powodu znaczących niedoborów opadów wiosennych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prognozuje, że plony mogą zostać obniżone nawet o 20%. Natomiast w skali Unii Europejskiej zbiory zbóż mogą być o 10% wyższe niż w poprzednim sezonie.

Światowi eksperci przewidują, że globalnie zbiory pszenicy w 2019 r. ukształtować się mogą na poziomie 735 mln ton i będą one mniejsze o 1% niż w poprzednim sezonie. Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy ozimej wg cen brutto ziarna i środków do produkcji z listopada 2018 roku opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie www.notowania.

Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Lp.

Poziom intensywności

Niski

30 dt/ha

Średni

45 dt/ha

Wysoki

60 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3 315

4 500

5 685

 

Nasiona pszenicy ozimej (79 zł/dt)

2 370

3 555

4 740

JPO1)

945

945

945

 

 

 

 

 

1.

Materiał siewny

418

418

418

2.

Nawozy mineralne

530

827

1 134

3.

Środki ochrony roślin

166

281

745

4.

Inne koszty2)

34

51

68

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

1 148

1 577

2 365

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2 442

3 172

3 790

5.

Usługi3)

576

680

732

6.

Praca maszyn własnych

398

430

478

7.

Pozostałe koszty4)

706

706

706

D

Koszty pośrednie (5+6+7)

1 680

1 816

1 916

E

Koszty całkowite (B+D)

2 828

3 393

4 281

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

94,3

75,4

71,4

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

762

1 356

1 874

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) – jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa,
2) – sznurek,
3) – zbiór,
4) – koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.
Wykorzystano materiały: Ludwik Jankowiak, Marek Makieła „Pszenica na rynku światowym”, COBORU, KOWR, ZSRIR, MRiRW, IUNG


 

kontakt1.jpg
Marlena Małek
artykuł opracowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO