KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 lipca 2019

Korzystniejsze zmiany w handlu i obrocie ziemią rolną

Prezydent RP Andrzej Duda 27 maja podpisał ustawę z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem – stanowi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

O graniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową, jak i prywatną. Podpisana przez prezydenta nowelizacja ma na celu zmianę przepisów związanych z ułatwieniem zakupu i obrotem ziemią.

Co zmienia się od czerwca 2019 roku w obrocie ziemią rolną?
Głównym punktem noweli jest zwiększenie do 1 ha nieruchomości rolnej, którą będą mogły nabywać również osoby niebędące rolnikami. Taką działkę można będzie kupić także na terenie miasta. Dotychczas nie rolnik mógł nabyć nieruchomość tylko o powierzchni do 0,3 ha. Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nie rolne będzie można kupić tylko jedną działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi (działek) przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi, jak i miasta.

Według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

Nowela rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość – o rodzeństwo, rodziców oraz pasierbów.

Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Ponadto, w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by KOWR – za zgodą ministra rolnictwa – ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania finansowe. Pieniądze te mają pozwolić m.in. na sfinansowanie działalności narodowego holdingu spożywczego, który ma wkrótce powstać.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

kontakt1.jpg
Waldemar Poświata
artykuł opracowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione