KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
31 lipca 2019

Fungicydy w ochronie pszenicy - ocena skuteczności

Pszenica, jako jedna z głównych roślin uprawianych w Polsce, porażana jest przez wiele chorób, m.in. grzybowych. Spośród oferowanych na rynku fungicydów należy wybrać te najbardziej skuteczne w zwalczaniu danej choroby. Można się tutaj oprzeć o wyniki badań angielskiego stowarzyszenia AHDB, działającego na rzecz poprawy zdrowotności roślin.

Agriculture and Horticulture Development Board, czyli Rada Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa (skrócie AHDB) jest organizacją zarządzającą pieniędzmi uzyskanymi od rolników, hodowców oraz innych firm znajdujących się w łańcuchu zaopatrzenia i skupu rolnictwa. W swej części zajmującej się zbożami i oleistymi działa w ten sposób, że pobiera niewielką składkę od każdej tony sprzedanego ziarna i nasion oleistych. Uzyskane fundusze przeznacza na badania naukowe i rozwój nowych technologii, skupiając się na tematach pomijanych lub zaniedbywanych przez firmy komercyjne.

Cechą AHDB jest szybkość i elastyczność w podejmowaniu nowych wyzwań. Badania mogą być zlecane w zależności od potrzeb niewielkimi grantami, na kwoty rzędu kilku tysięcy funtów lub szeroko zakrojonymi wieloletnimi doświadczeniami. Wyniki programów dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w postaci obszernych przewodników, obejmujących na przykład ochronę poszczególnych gatunków roślin uprawnych, magazynowanie i przechowywanie płodów rolnych, przeciwdziałanie degradacji gleb itd. Efekty obliczonych na mniejszą skalę projektów trafiają do zainteresowanych w postaci broszur, ulotek lub aplikacji komputerowych. Co uderza czytelnika z Polski, to bardzo życiowe podejście do potrzeb rolników - pojawienie się nowego problemu oznacza niemal natychmiastowe podjęcie prac nad jego rozwiązaniem.

W centrum zainteresowania AHDB są zagadnienia związane z ochroną zbóż, badaniem odporności chorób i skuteczności dostępnych fungicydów. Tego typu prace prowadzone są systematycznie, co owocuje wydawanymi rokrocznie zaleceniami (tabela). Ma to ogromne znaczenie w doborze środków ochrony i przeciwdziałaniu wystąpienia odporności. Problem ten staje się coraz bardziej palący wobec wycofywania wielu substancji aktywnych i ich grup.

Zjawisko uodporniania widać na przykładzie grupy strobiluryn, które weszły jako całkowita nowość na przełomie wieków i odznaczały się bardzo dobrym działaniem. W tej chwili strobiluryny zalecane są wyłącznie w mieszaninach z innymi substancjami aktywnymi, ze względu na ogromną skalę odporności grzybów. Inna, najbardziej rozpowszechniona grupa, triazole, szybko traci skuteczność w działaniu wyniszczającym (po wystąpieniu objawów choroby), zachowując wciąż zdolność do zapobiegania i likwidacji początków infekcji.

Nadzieją w ochronie fungicydowej jest nowa grupa substancji, określana zbiorczo jako SDHI i tutaj warto „dmuchać na zimne” i oszczędzać te preparaty, przeciwdziałając wystąpieniu odporności przez mądrze skomponowane w gospodarstwie programy ochrony.

 

Skuteczność fungicydów w zwalczaniu podstawowych chorób pszenicy według AHDB (5 - najwyższa, 1 - najniższa), stan na kwiecień 2019

Grupy chemiczne

 

Substancje czynne

 

Łamliwość źdźbła

 

Mączniak

 

Septorioza paskowana liści

 

Rdza żółta

 

Rdza brunatna

 

Fuzariozy

 

Amidoksymy

 

cyflufenamid

 

-

 

4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Anilinopyrimidyny

 

cyprodinil

 

[4]

 

[2]

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Benzofenon

 

metrafenon

 

[3]

 

[4]

 

[1]

 

-

 

-

 

-

 

Chloronitryle

 

chlorotalonil***

 

-

 

[1]

 

4

 

-

 

-

 

-

 

Ditiokarbaminiany

 

mankozeb***

 

-

 

[1]

 

[2]

 

[1]

 

[1]

 

-

 

Imidazole

 

prochloraz

 

[3]

 

[1]

 

1

 

[1]

 

[1]

 

-

 

Benzimidazole

 

tiofanat metylowy

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

[2]

 

Morfoliny

 

fenpropidina

 

-

 

[3]

 

[1]

 

[2]

 

[2]

 

-

 

fenpropimorf

 

-

 

[2]

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

-

 

Ftalamidy

 

folpet***

 

-

 

-

 

2

 

[1]

 

[1]

 

-

 

Chinoliny

 

quinoxyfen

 

-

 

2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Chinazoliny

 

proquinazid

 

-

 

4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

SDHI

 

benzovindiflupyr**

 

-

 

-

 

4

 

5

 

5

 

-

 

fluxapyroxad**

 

-

 

-

 

4

 

3

 

4

 

-

 

penthiopyrad**

 

-

 

-

 

4

 

3

 

4

 

-

 

benzovindiflupyr + protiokonazol

 

-

 

3

 

5

 

5

 

5

 

4

 

bixafen + fluopyram + protiokonazol

 

[4]

 

3

 

5

 

4

 

5

 

4

 

bixafen + protiokonazol

 

[4]

 

3

 

5

 

4

 

5

 

4

 

boscalid + epoksykonazol

 

[4]

 

2

 

3

 

4

 

4

 

-

 

fluxapyroxad + epoksykonazol

 

[4]

 

2

 

5

 

5

 

5

 

2

 

fluxapyroxad + metkonazol

 

-

 

2

 

5

 

4

 

5

 

3

 

fluxapyroxad + pyraklostrobina

 

 

 

2

 

4

 

4

 

5

 

-

 

isopyrazam + epoksykonazol

 

[2]

 

2

 

4

 

5

 

5

 

-

 

penthiopyrad + chlorotalonil

 

-

 

-

 

4

 

3

 

3

 

 

 

spiroksamina

 

-

 

2

 

-

 

[2]

 

[4]

 

-

 

azoksystrobina

 

-

 

1

 

1

 

3

 

4

 

-

 

pyraklostrobina

 

[1]

 

1

 

1

 

4

 

5

 

-

 

trifloksystrobina

 

-

 

[1]

 

[1]

 

[2]

 

[2]

 

-

 

dimoksystrobina + epoxiconazol

 

-

 

-

 

[2]

 

[4]

 

[4]

 

[3]

 

fluoksastrobina + protiokonazol

 

[4]

 

2

 

3

 

4

 

5

 

3

 

cyprokonazol

 

[1]

 

[2]

 

[1]

 

[4]

 

[3]

 

-

 

difenokonazol

 

-

 

[1]

 

[1]

 

[1]

 

[3]

 

-

 

epoksykonazol

 

[2]

 

2

 

2

 

5

 

4

 

2

 

flutriafol

 

-

 

[1]

 

[1]

 

[2]

 

[2]

 

-

 

metkonazol

 

-

 

[2]

 

[2]

 

[3]

 

4

 

3

 

propikonazol

 

[1]

 

[1]

 

[1]

 

[2]

 

[2]

 

-

 

protiokonazol

 

[4]

 

3

 

3

 

4

 

2

 

4

 

tebukonazol

 

-

 

[2]

 

[1]

 

[4]

 

4

 

3

 

 

[ ] - dane oparte na dawnych lub mniej miarodajnych opracowaniach.
$ - różne produkty mogą zawierać odmienne dodatki lub bazować na innych formulacjach, co może zmieniać skuteczność.
** - duże ryzyko wystąpienia odporności; zawsze używać fungicydów SDHI w mieszankach z preparatami o innym mechanizmie działania.
*** - skuteczność w zakresie działania zapobiegawczego i wyniszczającego może się znacznie różnić, wielkości punktowe dotyczą działania zapobiegawczego.
# - bielenie kłosów powodowane przez Fusarium culmorum i F. graminearum. Skuteczność wobec grzybów Microdochium może być inna.


 

kontakt1.jpg
Lesław Gargoła
Artykuł opracowany we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

drukuj  
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione