KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Gleba rozebrana na czynniki - jak pobrać próby?

Opublikowano 20.08.2020 r.
Gleba stanowi dla roślin zasób składników pokarmowych, których bardzo często brakuje lub są na niewystarczającym poziomie. Głównym wskaźnikiem mającym wpływ na jej urodzajność są: odczyn oraz zasobność w przyswajalne dla roślin formy fosforu, potasu i magnezu. Rośliny, aby prawidłowo się rozwijały, muszą mieć dostęp do wszystkich niezbędnych składników. Aby określić ich ilości, trzeba wykonać analizę chemiczną gleby.

Przyczyny niedoboru składników pokarmowych w glebie:

 • zbyt mała jej zasobność w dany składnik
 • jednostronna produkcja roślinna (uprawa roślin w monokulturze)
 • intensywna produkcja prowadząca do wyczer-pania składników pokarmowych
 • zbyt małe lub mało zbilansowane nawożenie mineralne
 • brak systematycznego nawożenia organicznego (brak mikroelementów)
 • chemiczne wiązanie mikroelementów w wyniku przenawożenia makroelementami
 • wzajemne oddziaływanie na siebie pierwiastków.

 

Badanie gleby na zawartość podstawowych składników pokarmowych określi:

 

Kategoria agronomiczna gleby

 

Odczyn gleby

pH

Konieczność wapnowania

 

Zawartość fosforu P2O5

 

Zawartość potasu K2O

 

Zawartość magnezu MgO

bardzo lekka

lekka

średnia

ciężka

 

silnie kwaśny

kwaśny

lekko kwaśny

obojętny zasadowy

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

 

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

b. wysoka

 

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

b. wysoka

 

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

b. wysoka

 

Aby próbka gleby dostarczona do analizy odzwierciedliła warunki panujące na polu, trzeba ją odpowiednio pobrać.

Przy czynności tej należy więc przestrzegać pewnych zasad:

 • próbki gleby należy pobrać z głębokości do 25-30 cm (z całej warstwy ornej);
 • aby uzyskać jedną próbkę średnią do analizy, należy pobrać próbki częściowe (ok. 20 ) z całej powierzchni pola, następnie dokładnie wymieszać i pobrać ok. 0,5 kg do analizy;
 • średnia próbka powinna reprezentować pole o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie);
 • przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i podobnym ukształtowaniu terenu jedna próbka średnia może reprezentować powierzchnię pola do 2 ha;
 • termin pobierania próbek glebowych powinien przypadać na okres największego wyczerpania gleby ze składników pokarmowych (np. po żniwach, jesienią przed nawożeniem fosforowo-potasowym);
 • jeżeli pole jest położone na wzniesieniu, powinno się zrobić dwie próbki średnie (oddzielnie z górnych i dolnych partii pola);
 • próbek glebowych nie należy pobierać z miejsc po stogach, kopcach, z bruzd, miejsc po kretowiskach, żwirowiskach, a także z miejsc o wyraźnym wyniesieniu lub obniżeniu terenu; z próbobrania wyłączony powinien być też pas brzeżny pola do 5 m.;
 • na użytkach zielonych należy odrzucić wierzchnią warstwę darni i pobrać próbki z głębokości 5-25 cm.

Przygotowaną próbkę gleby (najlepiej wcześniej podsuszonej) wraz z wypełnioną Kartą informacyjną należy dostarczyć do laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego istnieje możliwość nieodpłatnego ułożenia indywidualnych zaleceń nawozowych pod uprawianą roślinę dla każdego wyniku analizy chemicznej gleby. 

 

 
Tomasz Kolankowski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

REKLAMA
WDRFOTOWOLTAIKA