KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Nowoczesna przechowalnia ziemniaków w hali stalowej – zobacz, dlaczego to się opłaca!

Opublikowano 26.07.2019 r.
Eksperci rynku rolnego szacują, że aż około 70% wyprodukowanych w Polsce ziemniaków podlega długoterminowemu przechowywaniu. Okres przechowywania ziemniaków może wynosić nawet od 6 do 9 miesięcy. A ich przydatność użytkowa po tym czasie zależy przede wszystkim od warunków składowania. Nowoczesna, odpowiednio wyposażona przechowalnia ziemniaków będzie więc niezbędnym elementem każdego gospodarstwa zaangażowanego w uprawę tej rośliny.

Przechowalnia ziemniaków – konstrukcja stalowa czy murowana?

Jeśli planujemy budowę nowoczesnej przechowalni ziemniaków od podstaw, w pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej technologii ma powstać ten budynek. W przeszłości, w obrazie polskiej wsi dominowały tradycyjne, murowane zabudowania gospodarcze, w tym przechowalnie warzyw. Jednak już od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się konstrukcje stalowe. Początkowo były one używane przede wszystkim jako wiaty stalowe i hale rolnicze do przechowywania maszyn. Z czasem jednak producenci hal dla rolnictwa zaczęli oferować wyspecjalizowane konstrukcje stalowe, dedykowane dla poszczególnych obszarów działalności gospodarstwa rolnego.

Hala stalowa rolnicza, w tym przechowalnia ziemniaków posiada kilka bardzo istotnych zalet:

  • l Krótki czas budowy hali stalowej.
  • l Modułowość – charakter konstrukcji stalowej pozwala na łatwą rozbudowę bądź nawet zmniejszenie rolniczej hali stalowej.
  • l Możliwość łatwego dopasowania warunków przechowywania do danego gatunku roślin. Producenci hal stalowych oferują dedykowane rozwiązania związane z wentylacją, dostępem światła dziennego, kontrolą temperatury itd.
  • l W razie potrzeby, rolnicza hala stalowa może być rozebrana i przeniesiona w inne miejsce lub sprzedana, co jest niemożliwe w przypadku budynków murowanych.

Przechowalnia ziemniaków – wentylacja, temperatura i dostęp światła

Jak już wspomnieliśmy, na rynku już od kilku lat dostępne są specjalistyczne hale stalowe, tworzone od podstaw jako przechowalnie ziemniaków czy cebuli. Przystosowany do danego gatunku warzyw budynek pozwala na uzyskanie optymalnego mikroklimatu do długotrwałego przechowywania. W przypadku hali stalowej odpowiednią temperaturę uzyskuje się dzięki zastosowaniu izolacji. Producenci hal stalowych (np. firma Frisomat) oferują dodatkowo możliwość instalacji czujników temperatury zintegrowanych z urządzeniami chłodniczo–grzewczymi. Pozwala to na stworzenie w pełni automatycznego systemu kontroli temperatury w przechowalni.

Dużą rolę w przechowywaniu ziemniaków odgrywa również wentylacja i odpowiednia cyrkulacja powietrza. Charakter konstrukcji stalowych pozwala na łatwą integrację systemu wentylacji i dopasowanie go do naszych potrzeb. Producenci hal stalowych posiadają także szereg rozwiązań technologicznych umożliwiających regulację ilości światła dziennego. Zależnie od wybranej konstrukcji możemy stworzyć halę z całodziennym naświetleniem lub pomieszczenia całkowicie zaciemnione.

Przechowywanie ziemniaków w kopcach czy skrzyniopaletach

Magazynowe hale rolnicze pozwalają na przechowywanie ziemniaków zarówno luzem, w kopcach jak i w skrzyniopaletach. Wybór sposobu przechowywania zależy przede wszystkim od powierzchni hali oraz naszych preferencji. Przechowywanie w dużych kopcach, o wysokości do 5 m, stosuje się głównie w dużych halach (od 1 do 3 tys. ton). W mniejszych przechowalniach zastosować można zarówno skrzyniopalety, zwykle o pojemności od 100 do 500 kg, lub składowanie luzem. W przypadku przechowywania ziemniaków w skrzyniopaletach, wentylacja naturalna powinna być uzupełniona wentylacją mechaniczną.

Podsumowując, nie możemy zapomnieć o kosztach budowy przechowalni ziemniaków. Konstrukcja stalowa ma cenę zbliżoną lub nieco większą od budynku murowanego. Jednakże ta różnica w cenie niwelowana jest przez szybki czas budowy takiej konstrukcji oraz możliwość sprzedaży hali, jeśli przestanie ona być potrzebna. To właśnie możliwość rozebrania i zbycia hali stalowej pozwala na odzyskanie dużej części wkładu. Stanowi to poważny atut przy wyborze pomiędzy konstrukcją stalową, a murowaną. Z oczywistych względów byłoby to niemożliwe w przypadku hali murowanej.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO