KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Czas na międzyplon EFA, ale...

Opublikowano 31.07.2019 r.
Zgodnie z zaleceniami międzyplon EFA powinien zostać wysiany w okresie od 1 lipca do dnia 20 sierpnia. Wczesne tegoroczne żniwa teoretycznie taki siew umożliwiają, ale susza może spowodować, że albo siew się nie uda, albo będzie bezcelowy.

Standardowo międzyplon EFA powinien być utrzymany na polu co najmniej do dnia 15 października. Od zeszłego roku jest jednak możliwość indywidualnego zgłaszania terminu wysiewu. Międzyplon wysiany wcześniej niż do 20 sierpnia, musi być utrzymany na polu, co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki - jednak to koniecznie należy zgłosić w terminie 7 dni od wysiewu do Biura Powiatowego ARiMR.

W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania, czyli musimy taki międzyplon pozostawić do 15 października.

Osoby, które decydują się na wysiew międzyplonu ozimego muszą dokonać siewu roślin od 1 lipca do 1 października i utrzymać na polu co najmniej do 15 lutego.

Jednak tegoroczne lato nie sprzyja rolnikom. Choć żniwa są wyjątkowo wczesne, to jednak susza powoduje, że bardzo trudno jest wykonać uprawki pożniwne. Tam gdzie gleba jest gliniasta jest bowiem zasuszona skorupa, a na piaskach - kurz widać z daleka. Międzyplon wysiany w suchą ziemię szybko nie wzejdzie. Terminy - terminami, a realia w tym roku są takie, że choć sprzęt zboża idzie dobrze, jednak siew w przesuszoną glebę nie wróży niczego dobrego.

Pamiętajmy też, że na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

W przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, jeżeli producent rolny posiada w swoim gospodarstwie międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazuje jako praktykę dodatkową, to taki obszar można jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszar EFA. Jeżeli międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takim przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.

W przypadku realizacji wariantu 8.2 Międzyplon ozimy lub wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 albo wariantu 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązań nie można jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. Jeżeli w gospodarstwie uprawia się więcej międzyplonów (ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania) i nie są one deklarowane do ww. wariantów w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 albo działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, to międzyplony te można zadeklarować jako obszar EFA.

Z pomocą rolnikom idzie także Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, który wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania. Trudno jednak powiedzieć, czy takie zwolnienie będzie wydane i czy nie pozbawi rolników możliwości dopłat. Okazuje się, że kolejny raz życie przerosło przepisy.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO