KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Eksperci określą standardy chowu zwierząt

Opublikowano 08.08.2019 r.
Specjalna grupa ekspertów zajmie się opracowaniem standardów dobrostanu zwierząt i przygotowaniem systemu certyfikacji produkcji zwierzęcej. Chodzi o przygotowanie wytycznych dla hodowców w jakich warunkach dobrostanu mają prowadzić produkcje. Grupę ekspertów w tej sprawie wkrótce powoła minister rolnictwa.

Muszą zostać określone takie wymagania i zadania, po spełnieniu których rolnik nie będzie straszony przez żadne organizacje i instytucje. Chcę, aby cała produkcja zwierzęca miała opracowane jasne zasady dotyczące warunków w jakich zwierzęta mają być utrzymywane – mówił na spotkaniu z wojewódzkimi lekarzami weterynarii minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Opracowane standardy nie będą obowiązkowe, ale zalecane hodowcom zwierząt. Tam gdzie będą stosowane, hodowca otrzyma stosowny certyfikat, który będzie informował, że zalecenia zostały wdrożone do produkcji.

Standardy chowu mają przypominać o tym, że warto zadbać o należyte warunki w jakich utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. Chodzi o wykluczenie sytuacji, w której inwentarz przetrzymywany jest nienależycie, na złym podłożu, pojony nieodpowiedniej jakości wodą czy bez dostatecznego dostępu do świeżego powietrza lub naturalnego światła. To wszystko wpływa nie tylko na samopoczucie zwierzęcia, ale także na jego zdrowotność.

To rozwiązanie nowatorskie w skali Europy i oczekuje przy opracowywaniu nowego systemu certyfikacji dobrej współpracy i zaangażowania lekarzy weterynarii – dodawał szef resortu rolnictwa.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO