KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Dziedziczenie, a premia dla młodych rolników

Opublikowano 11.08.2019 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiewa wątpliwości Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczące kwestii dziedziczenia przez osoby niepełnoletnie gospodarstw rolniczych, a ubiegania się o premię dla młodych rolników.

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wnioskowała do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do resortu rolnictwa o zmianę szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”. Problem dotyczyć miał osób niepełnoletnich dziedziczących lub współdziedziczących majątek, którzy z dniem osiągnięcia pełnoletności mieli być uznawani za osoby prowadzące działalność rolniczą.  

Często zadarza się, że dziecko współdziedziczy gospodarstwo po zmarłym rodzicu, ale to żyjący rodzic je prowadzi i podejmuje wszelkie decyzje do czasu rozpoczęcia przez młodą osobę działalności czy zakończenia edukacji – czytamy w piśmie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Ministerstwo w piśmie do KRiR informuje, że wyjątki w takich przypadkach są.

Dla osób niepełnoletnich oraz osób, które stały się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa w wyniku dziedziczenia określono poźniejsza datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie. Jeżeli dziedziczy osoba niepełnoletnia, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletności lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza).

Ponadto możliwe jest określenie jeszcze późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie.

Jeżeli po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnik wystąpił o płatności bezpośrednie, pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą lub kredyt preferencyjny, zarejestrował zwierzęta gospodarskie lub dział specjalny produkcji rolnej lub dokonał innej czynności świadczącej o prowadzeniu działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień dokonania najwcześniejszej z tych czynności, jeżeli rolnik uprawdopodobni, że nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej przed tym dniem.

 

Źródło: KRiR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO