KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2019-08-13

Pomoc tylko dla hodowców prowadzących ekologiczny chów drobiu

Nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów o rolników prowadzących inny niż ekologiczny chów drobiu - to odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o umożliwienie wszystkim hodowcom drobiu korzystania z PROW na lata 2014-2020.

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie wszystkim hodowcom drobiu korzystania z PROW na lata 2014-2020.

 Hodowcy drobiu, prowadzą gospodarstwa jako dział specjalny są wykluczeni z możliwości korzystania z działań takich jak Modernizacja Gospodarstw Rolnych czy Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Wyklucza to ich z możliwości inwestowania w nowoczesny sprzęt i urządzenia, co może spowodować w przyszłości problemy z konkurencyjnością produkcji polskiego drobiu – podnosiły w argumentacji izby.


Na zmianę, w obecnej perspektywie, nie ma jednak co liczyć.
 

Obecny sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest oparty o przeprowadzone analizy i ekspertyzy, a także konusltacje publiczne i negocjacje z Komisją Europejską – przypomina MRiRW odpowiadając na wniosek izb rolniczych.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem wsparcie na modernizację gospodarstw nie przysługuje, chyba, że dotyczy chowu ekologicznego albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z nieekologicznego na ekologiczny.

W obecnej perspektywie szans na jakiekolwiek zmiany już nie ma. Trwają jednak prace w zakresie analizy potrzeb w obszarze wsparcia inwestycyjnego producentów rolnych po 2020 roku, a resort rolnictwa zwrócił się już o udostępnienie wszystkich materiałów, w tym analiz, ekspertyz, opinii, pomocnych w nakreśleniu obecnej sytuacji w omawianym sektorze produkcji.

Na etapie tworzenia projektu dokumentów programowych, które będą obowiązywały w następnej perspektywie finansowej, niezwykle istotna jest aktywność interesariuszy tj. w tym przypadku Krajowej Rady Izb Rolniczych, organizacji branżowych, producentów rolnych, w zdiagnozowaniu problemów i szans polskiego rolnictwa, w tym w kontekście poszczególnych sektorów produkcji rolnej. Istotne jest, aby zgłaszane postulaty, były wsparte uzasadnieniem, opartym na obiektywnych danych. Nowy okres programowania to możliwość wnikliwego przeanalizowania dotychczasowych rozwiązań, w tym dotyczących ukierunkowania pomocy inwestycyjnej, jednakże podejmowane decyzje muszą wynikać z obiektywnej oceny sytuacji. Należy również pamiętać, że ze względu na oczywiste ograniczenia budżetowe, nie ma możliwości wsparcia wszystkich potencjalnie zainteresowanych - informuje resort rolnictwa.

 

Źródło: KRiR
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • ODR Bratoszewice
  • WDR
  • KOWR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI