KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Kalkulacje rolnicze. Żyto ozime

Opublikowano 19.08.2019 r.
Żyto ozime jest gatunkiem bardzo dobrze dostosowanym do naszego klimatu, dlatego Polska należy do głównych producentów żyta na świecie.

 

 Jedną z największych zalet tej uprawy są niskie nakłady finansowe niezbędne do tego rodzaju produkcji. Żyto jest zbożem o niewielkich wymaganiach zarówno glebowych, jak i cieplnych. Ma mniejsze wymagania wodne, charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością i zimotrwałością w porównaniu z pozostałymi gatunkami zbóż. Ziarno żyta w znacznej przewadze przeznaczane jest na produkcję pasz, około 28% zbioru do produkcji mąki żytniej oraz niewielki procent do produkcji alkoholi. Światowa roczna produkcja żyta wynosi około 13 mln ton. Polska i Rosja stoją w światowej czołówce produkcji zbóż. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż ogółem w 2018 roku ocenia się na 26,8 mln t, tj. o około 16% mniej od zbiorów z poprzedniego roku.

Jeżeli chodzi o produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, to szacuje się ją na 22,8 mln t, tj. o około 18% mniej od wartości uzyskanej w 2017 r. Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie 2018 r. wynika, że obszar zasiewów zbóż ozimych był nieco większy do zanotowanego w poprzednim roku, wynosił około 4,3 mln ha.

Dostawy żyta do skupu w listopadzie 2018 r. kształtowały się na poziomie 33 tys. ton i były o 25% niższe, niż rok wcześniej. W okresie pierwszych miesięcy sezonu 2018/2019 (lipiec – listopad 2018 r.) skup zbóż podstawowych z mieszankami wynosił 3,9 mln ton, był tym samym o 28% mniejszy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Mniejszy zbiór wygenerował spadek wartości skupu zbóż (w tym czasie skup żyta obniżył się o 25%, do 329 tys. ton). W okresie pięciu miesięcy sezonu 2018/2019 zanotowano większy eksport zbóż niż przed rokiem.

Od początku sezonu 2018/2019 (okres lipiec – listopad 2018 r.) z kraju wywieziono 2,3 mln ton ziarna zbóż, o 19% więcej niż rok wcześniej. Zwiększył się eksport zbóż podstawowych, w tym żyta – o 19%, do 276 tys. ton. Polscy eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (67% wywiezionego ziarna). Żyto eksportowano przede wszystkim do Niemiec. Wzrost odnotowano również w przywozie żyta (3,7 razy więcej, do 36 tys. ton).

Największymi dostawcami zbóż do Polski były kraje UE (404 tys. ton, 73% importu ziarna), a spoza UE – Ukraina (109 tys. ton, 20%) i Argentyna (22 tys. ton, 4%). Krajowe ceny skupu zbóż miały tendencję zwyżkową w porównaniu z 2017 rokiem ze względu na mniejszą podaż. Średnia cena skupu żyta była o 1% wyższa i wyniosła 709 zł/t. Jednocześnie była ona o 27% wyższa niż w listopadzie 2017 r.

W pierwszej połowie stycznia 2019 r. przeciętna cena żyta konsumpcyjnego obniżyła się nieznacznie. W odniesieniu do notowań sprzed roku zboże to było droższe o 22–24%. Ceny zbóż na krajowych targowiskach od początku sezonu 2018/2019 wykazują powolny wzrost. W listopadzie 2018 r. średnia targowiskowa cena żyta wynosiła 716 zł/t. W odniesieniu do notowań sprzed roku zboża te były droższe o 12–13%.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha żyta ozimego według cen brutto ziarna i środków do produkcji z marca 2019 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”.

Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdują się na stronie www.kpodr.pl.

Kalkulacja uprawy 1 ha żyta ozimego przy różnych poziomach intensywności.

Lp.

Poziom intensywności

Niski
25 dt/ha

Średni
35 dt/ha

Wysoki
45 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

2570

3220

3870

 

Nasiona żyta ozimego (65 zł/dt)

1625

2275

2925

JPO1)

945

945

945

1.

Materiał siewny

288

288

288

2.

Nawozy mineralne

297

555

893

3.

Środki ochrony roślin

144

144

300

4.

Inne koszty2)

51

61

75

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

780

1049

1555

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

1790

2172

2315

5.

Usługi3)

616

700

772

6.

Praca maszyn własnych

386

395

431

7.

Pozostałe koszty5)

705

706

706

D

Koszty pośrednie (5+6+7)

1708

1801

1910

E

Koszty całkowite (B+D)

2488

2850

3465

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

99,5

81,4

77,0

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

82

370

406

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1 – jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa
2 – sznurek
3 – kombajnowanie, prasowanie
4 – koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.
Wykorzystano materiały: COBORU, KOWR, MRiRW, GUS

 

kontakt1.jpg
Marta Woźniak
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO