KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-08-26

Poniosłeś straty związane z ASF lub klęskami żywiołowymi? Złóż wniosek!

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Wsparcie może być związane z odtworzeniem gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 27 sierpnia do 31 grudnia przyjmuje wnioski na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Sprawdź, kto może dostać wsparcie i na jakich zasadach.

Kto może dostać wsparcie?

O przyznanie wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Przyznanie wsparcia jest od uzależnione powstania szkód, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto o pomoc wnioskować mogą rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, jeśli w dniu wydania decyzji, świnie, których dotyczyła decyzja stanowiły co najmniej 30% trzody w posiadaniu rolnika.

Kwota wsparcia

Na jakie wsparcie może liczyć rolnik? Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" wynosi do 300 tys. zł. i nie moze przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.

Kwota wsparcia będzie ustalana na podstawie wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek bądź na podstawie protokołu szacowania wartości zwierząt z uwzględnieniem wskazanego wcześniej limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta.

Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w odziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dokumenty aplikacyjne znajdziesz TUTAJ

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Marketing

tel. 606 948 444

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione