KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Mieszkańcy wsi mają mniej długów niż mieszkańcy miast

Opublikowano 06.11.2017 r.
Krajowy Rejestr Długów opublikował raport o zadłużeniu mieszkańców polskiej wsi. Okazuje się, że w bazie danych firmy znajduje się 412 341 dłużników mieszkających na wsi. Mają oni 973 605 niezapłaconych w terminie zobowiązań na łączną kwotę ponad 6 mld złotych. Średnio mieszkaniec wsi zalega z płatnościami na kwotę około 15 tys. złotych.

 

Okazuje się też, że z działalności rolniczej żyje jedynie 29,6% ogółu zatrudnionych, czyli zaledwie 11,5% w ogólnej liczbie zatrudnionych w kraju). Mieszkańcy wsi są bardzo zróżnicowani. Wpływa na to fakt, że wieś to zarówno miejscowość odległa od miast, z autobusem kursującym 3 razy na dobę, ale też ta, tuż obok metropolii, która w dużej mierze przejęła rolę sypialni miasta. Ich mieszkańcy mają różny styl życia i odmienne przyzwyczajenia.

Jak czytamy w raporcie, mieszkańcy wsi mają niższe zaległe zobowiązania niż mieszkańcy miast i miasteczek (średnio 14 884,68 zł, a 15 776,74 zł w miastach). Mają też mniej zaległych zobowiązań (średnio 2,36 zaległe płatności – 2,74 zaległych płatności w miastach). Ale...

Zadłużenie mieszkańców wsi rośnie – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. 

W przeciągu dwóch ostatnich lat liczba dłużników mieszkających na wsi wzrosła o 16%, a kwota zaległych zobowiązań aż o 108%. Należy pamiętać, że każdy wpis do Krajowego Rejestru Długów to indywidualna historia i problemy. Często stoi za tym bieda, ale o wiele częściej własna niefrasobliwość i nadmierne zaciąganie zobowiązań. Próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego liczba dłużników na wsi rośnie, trzeba pamiętać o tym, że wśród mieszkańców wsi jest dużo przybyszy z miasta. Poza tym rozwój mediów prowadzi do większego konsumpcjonizmu zarówno w miastach, jak i na wsiach. Nadmierne oczekiwania i przecenianie własnych możliwości finansowych często prowadzi do zachwiania się równowagi finansowej w przypadku pojawienia się przejściowych trudności, jak utrata pracy, czy choroba. Ludność wiejska jest coraz silniej poddana presji wzorów konsumpcji, jakie są widoczne w ich otoczeniu, zarówno na wsi, jak i w mieście. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywania media i inne nośniki reklamowe.


Jak wynika z raportu, mieszkańcy wsi, a zwłaszcza rolnicy, bardzo ostrożnie podchodzą do własnych zobowiązań, a nawet niechętnie godzą się na zadłużenie, zwłaszcza takie, z którym mogą mieć problemy. Jest to dość głęboko zakorzenione w chłopskiej mentalności. W pierwszej kolejności wolą oni polegać na oszczędnościach, które posiadają i na nich opierać swoje decyzje inwestycyjne.

 

kontakt1.jpg Redakcja WDR
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO