KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Anioły - armia Pana Boga

Opublikowano 09.09.2019 r.
Obraz aniołów się zinfantylizował. Ludzie traktują anioły jak bajkowe postacie, o których opowiadają dzieciom, wskazując na śliczne, pyzate figurki z porcelany. A przecież w każdej mszy św. wypowiadamy słowa: „Wierzę w jednego Boga… Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Tak przyzwyczailiśmy się do tych formułek, że nie uświadamiamy sobie, co do końca znaczą.

Tymczasem Pan Bóg zanim powołał do istnienia człowieka, najpierw stworzył anioły. To duchy bez ciała, ale wyposażone w rozum i wolę. Są postaciami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają swą doskonałością wszelkie stworzenia widzialne. Zostały powołane do istnienia po to, aby być sługami i wysłannikami Boga. Biblia nie określa kim dokładnie ani jacy są. 

Św. Augustyn mówił, że: 

Anioł -  oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. Pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. 

Aniołowie podzieleni są na „dziewięć chórów”. Św. Grzegorz Wielki wymienił te „chóry” w swojej homilii:

Powiedzieliśmy, iż jest dziewięć chórów anielskich, a mianowicie wiemy z Pisma Św., iż są aniołowie, archaniołowie, moce, potęgi, księstwa, panowania, trony, cherubini i serafini.  

W Piśmie Św. pojawiają się ponad 300 razy, choć tylko św. Michał wymieniony jest w roli Archanioła. Gabriela i Rafaela również uważa  się za Archaniołów. Ponieważ Michał, Gabriel i Rafael opowiedzieli się po stronie Pana Boga a nie diabła, otaczani są czcią i kultem. Wszyscy aniołowie, którzy stoją u boku Boga są świętymi, ale te trzy imiona są nam znane i wyodrębnione w liturgii. Słowo „archanioł” z języka greckiego „archangelos” oznacza „wysokiego rangą anioła”. 

Michał jest znany z roli jaką odegrał w wypędzeniu zbuntowanego anioła - Lucyfera z Nieba. Uznaje się go za obrońcę Kościoła, chroniącego przed złem. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg?” W tradycji biblijnej uznawany jest za opiekuna Narodu Wybranego i całego Kościoła. Apokalipsa św. Jana przedstawia go jako wodza zastępów anielskich i księcia aniołów, który staje do walki z szatanem. 

Patronem Kościoła Katolickiego ogłosił św. Michała Archanioła - Leon XIII. 13.10.1884 r. po odprawieniu Mszy św. w prywatnej kaplicy papież nagle gwałtownie pobladł i na dłuższą chwilę zatrzymał się u stóp ołtarza. Po czym zamarł w bezruchu.  Opowiedział później, że usłyszał jakby rozmowę szatana z Chrystusem. Był to charczący i nieprzyjemny głos diabła, z drugiej zaś strony - łagodny głos Chrystusa. Szatan złożył propozycję : 

Mogę zniszczyć Twój Kościół.- Spróbuj tego dokonać - powiedział Jezus. - Potrzebuję na to czasu. Wybieram wiek XX. Potrzebuję na to 70 albo 100 lat. Pan Jezus wyraził zgodę na tę próbę i dodał: - Dam swoim wiernym siłę i moc do wytrwania. 

Po zakończeniu wizji  Leon XIII pospiesznie, bez rozbierania się w zakrystii z szat liturgicznych, poszedł do swojego gabinetu i ułożył modlitwę do św. Michała Archanioła: 

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła.

Modlitwa ta posiada moc egzorcyzmu. 

Imię Gabriel znaczy - „Bóg jest Mocą". Gabriel jest wysłannikiem Boga w zapowiadaniu wydarzeń zbawczych. Najpierw wyjaśnił Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Kozła, zapowiadającej podbój potężnych państw Medów i Persów przez Grecję. Potem wytłumaczył przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach wygnania babilońskiego. Po raz pierwszy wymienia go Księga Daniela, gdy pomaga Danielowi w jego misji na ziemi. Później anioł Gabriel ukazuje się Zachariaszowi i Najświętszej Marii Pannie, zwiastując Jej narodzenie Bożego Syna. 

Archanioł Rafał, którego imię znaczy „Bóg uzdrawia", sam siebie określa, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży. Księga Tobiasza wspomina anioła Rafała, który uzdrowił Tobiasza i uwolnił Sarę od demonów. Sam o sobie powiedział: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański".

Aniołowie w przeciwieństwie do ludzi są czystymi duchami i nie posiadają niczego materialnego, ale mogą oddziaływać na świat. Są to duchy, które wyposażone zostały w inteligencję i moc umysłową. Mogą poruszać rzeczami lub czasami wyglądać jak człowiek, ale to jeden z wielu wizerunków, które mogą przybierać. Skrzydła i miecze to tylko artystyczna wizja autorów sztuki.  

Z całą pewnością aniołowe są zdolni do walki z demonami dręczącymi świat. Nas także mogą ochraniać przed ich zgubnym wpływem - pod warunkiem, że poprosimy ich o pomoc. 

Św.  Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce z szatanem, który  jest złem. 
Św.  Rafale Archaniele, ostrzegaj nas przed niebezpieczeństwami na drogach naszego życia. 
Św.  Gabrielu Archaniele, pomagaj nam, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia.

kontakt1.jpg Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO