KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
15 września 2019

Plonowanie zbóż ozimych w 2019 roku

Nadchodzi pora siewu zbóż ozimych. Rolnicy stają przed wyborem odmiany do siewu - zastanawiają się czy te najwyżej plonujące, czy też te o najwyższej zimotrwałości. Nie zawsze stoi to ze sobą w sprzeczności, o czym świadczą zestawione poniżej wyniki plonowania w 2019 roku.

Odmiany zbóż ozimych znacznie różnią się mrozoodpornością (odpornością na niskie temperatury badaną w warunkach kontrolowanych w komorach chłodniczych), jak zimotrwałością polową. Zimotrwałość polowa oceniana jest w doświadczeniach polowych, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej i Stacji Oceny Odmian.

W odniesieniu do odmian już będących w obrocie (zarejestrowanych) zimotrwałość polowa oceniana jest w systemie doświadczalnictwa porejestrowego, jako ocena stanu roślin w skali 9 - stopniowej (1 - stan najgorszy - wymarznięcie całkowite, 9 - stan najlepszy - przezimowanie bez strat).

Występujące bardzo łagodne zimy, często bez wyraźnie zaznaczonej przerwy w wegetacji roślin niech nie skłaniają do lekceważenia cechy zimotrwałości odmian. Rolnicy z dużym areałem niech w uprawie skorzystają z kilku odmian a wówczas ryzyko strat będzie niższe. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe koordynowane jest przez COBORU we współpracy z administracją i samorządem województwa oraz innymi instytucjami i organizacjami związanymi z rolnictwem i zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie śląskim służy jako baza dydaktyczna dla rolników, producentów rolnych, służb doradczych i firm działających na rzecz rolnictwa.

Na polach doświadczalnych odbywają się liczne szkolenia i pokazy.

W sezonie wegetacyjnym 2018/2019 na polu doświadczalnym ŚODR Częstochowa o/Mikołów założono doświadczenia z pszenicą ozimą - 38 odmian, pszenżytem ozimym - 20 badanych odmian i żytem - 23 odmiany. Doświadczenia prowadzone są zgodnie z metodyką COBORU, przyjętą dla doświadczeń porejestrowych odmianowo - agrotechnicznych. Doświadczenia ze zbożami założono na dwóch poziomach agrotechnicznych (przeciętnym i intensywnym), na każdym poziomie w dwóch powtórzeniach.

Plonowanie zbóż z doświadczeń ścisłych prowadzonych w ŚODR O/ Mikołów i zimotrwałość odmian w 2019 roku

Skala 9 stopni (1 - stan najgorszy - wymarznięcie całkowite, 9 - stan najlepszy - przezimowanie bez strat)

Wyniki plonowania zestawiono na podstawie doświadczeń porejestrowych (PDO) z pola doświadczalnego w ŚODR O/Mikołów. Plonowanie odmian było bardzo wysokie.

Na poziomie A1 bez ochrony chemicznej przeciw chorobom grzybowym i nawożenia dolistnego.

Poziom A2 to poziom z ochroną z kompleksową ochroną chemiczną i wyższym nawożeniem o 40kg azotu w czystym składniku.

Zastosowana technologia:

  • nawożenie w czystym składniku (pszenżyto, żyto)

Na poziomie A-1 84 kg N/ha na poziomie A-2 124 kg N/ha

  • • nawożenie w czystym składniku (pszenica ozima)

Na poziomie A-1 -118kg/N /ha na poziomie A-2 158 kg N/ha

  • poziom A2 - nawożenie dolistne - Plonvit (pszenica, pszenżyto, żyto)
  • ochrona chemiczna (pszenica, pszenżyto, żyto)

Poziom A1 i poziom A2- Axial 50EC+Winnetou 20WG (chwasty)

Poziom A1 i poziom A2- Fury 100EW (szkodniki)

Poziom A-2 Mirage 450EC, Soligor 425EC, Cerone 480EC (choroby i antywylegacz)

Brak stosowania antywylegacza na poziomie A-1, spowodował wyleganie niektórych odmian na ocenę -1 (Arkadia, Ostroga, Firebird, LG Jutta) co skutkowało obniżką plonu jak również stopień porażenia chorobami zwłaszcza mączniakiem.

Doświadczenia PDO są pod tzw. specjalnym nadzorem prowadzimy je zgodnie z metodyką, przedplonem są zawsze u nas rośliny strączkowe, nigdy nie przychodzą w zmianowaniu po roślinach zbożowych. W przypadku wylegania odmiany, rośliny nachylamy na poletko, żeby nie stracić nasion do plonu (heder kombajnu ma 1,5m), każdy plon z poletka zbierany jest oddzielnie i ważony, określana wilgotność i MTZ) Rozkład opadów nie był korzystny (minimalne opady w kwietniu i czerwcu), ale bardzo wilgotny maj z dużą ilością opadów przyczynił się do tak wysokiego plonowania odmian na naszym polu dydaktycznym.

Wyniki plonowania są zestawione tylko dla odmian zbóż wpisanych na LISTĘ ODMIAN ZALECANYCH w 2019 r.

PSZENICA OZIMA

 

Zimnotrwałość w skali 9 stopni

 

Nazwa odmiany

Plonowanie w 2019 r.

Poziom A1

Poziom A2

Dt/ha

Dt/ha

4

Linus

93

99,3

4

Artist

90,6

100,5

5

Belissa

90

96,6

5,5

Hondia

85

91,3

3,5

Riviero

81,3

92,6

4

KWS Ozon

81

96,6

4,5

RGT Bilans

80,3

101,6

5

Rotax

78,6

93

4

Bonanza

73,7

92,6

5,5

LG Jutta

69

83,3

4

Patras

68,3

89,3

3,5

KWS Firebird

65,6

86,6

6

Ostroga

62,6

70,3

4,5

Formacja

60

89,3

6

Arkadia

53,3

94,3

 

ŻYTO OZIME

 

 

Nazwa odmiany

Plonowanie w 2019 r.

Poziom A1

Poziom A2

Dt/ha

Dt/ha

KWS Florano F-1

86,6

98

KWS Serafino F-1

86

91,6

KWS Vinetto F-1

85

100,2

Tur F-1

84,6

75,3

SU Performer F-1

77

84,3

SU Promotor F-1

75

91,1

Dańkowskie Turkus

69,3

87,3

Inspektor

65,3

79,6

Poznańskie

56,7

76

 

 

PSZENŻYTO OZIME

 

Zimnotrwałość w skali 9 stopni

 

Nazwa odmiany

Plonowanie w 2019 r.

Poziom A1

Poziom A2

Dt/ha

Dt/ha

6

Panteon

84

95,6

5,5

Sekret

81,3

88,6

6

Trapero

79

87,3

5,5

Tadeus

76,6

92,6

5,5

Avocado

77

96,3

5,5

Kasyno

75,3

87,6

5,5

Meloman

72,3

82,3

5,5

Rotondo

71,6

91

4,5

Rufus

71,6

86

5

Lombardo

70

88,6

6

Orinoko

68,3

88,3

 

kontakt1.jpg
Teresa Giel
 Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione