KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Hałas w rolnictwie. Kiedy możemy o nim mówić?

Opublikowano 15.09.2019 r.
Hałasem nazywamy uporczywe dźwięki o nadmiernym natężeniu, dla osób i zwierząt przebywających w ich zasięgu, odbierane co najmniej jak uciążliwe, a w wielu przypadkach również szkodliwe. Hałas może uszkadzać słuch lub go upośledzać w sposób nieodwracalny. W rolnictwie zarówno ludzie jak i zwierzęta są narażeni na hałas, którego źródeł jest w gospodarstwach rolnych wiele.

Źródłem hałasu w środowisku rolniczym mogą być: maszyny rolnicze, ciągniki, kombajny, wentylatory i inne urządzenia usprawniające pracę w gospodarstwie, ale także same zwierzęta. Hałas na pewno nie jest przyjemny ale może, również być szkodliwy dla człowieka. Już przy poziomie 35- 70 dB wywiera on ujemny wpływ na organizm. Gdy stale człowiek narażony jest na hałas na poziomie 70-85 dB będzie to szkodziło jego ogólnemu zdrowiu. Przekroczenie poziomu 85 dB będzie skutkowało uszkodzeniami słuchu. Natomiast gdy człowiek byłby narażony na hałas na poziomie 150 dB, to już po 5 minutach występować mogą mdłości, zaburzenia równowagi oraz problemy z koordynacją ruchową.

 

SKALA DECYBELOWA w dB

0

Szept ledwie słyszalny – próg słyszalności

10

Szelest liści

20

szept

40

Normalna rozmowa

50-60

Głosy zwierząt

60-70

Głośna rozmowa

70

Froterka elektryczna

80

Rozpędzony pociąc

90

Przerwa w szkole

90

Ruch uliczny o dużym natężeniu

90-95

odkurzacz

100

Młot penumatyczny

110

Wielka orkiestra symfoniczna grająca fortissimo

120

Koncert (muzyka pop)

120

Grzmot na głową, koncert muzyki rockowej

130

Startujący odrzutowiec

140

Start samolotu ponaddźwiękowego, strzał ze strzelby

180

Startująca rakieta

 

 

Dźwięki o poziomach przekraczających 130 dB są tak głośne, że powodują ból uszu

 

Z punktu widzenia szkodliwości hałas dzieli się na 5 grup

 

Hałas o poziomie poniżej 35 dB

 

 

Nieszkodliwy dla zdrowia

 

Hałas o poziomie 35 – 70 db

 

Wywiera ujemny wpływ na organizm poprzez oddziaływanie na układ nerwowy

 

 

Hałas o poziomie 70 – 85 dB

 

Trwający stale może być szkodliwy dla zdrowia

 

Hałas o poziomie 85 – 120 dB

Powoduje liczne uszkodzenia narządu słuchu, różnorodne schorzenia, zaburzenia krążenia, układu nerwowego, układu równowagi

 

 

 

Hałas o poziomie 150 dB

 

Po 5 minutach paraliżuje działanie organizmu, powoduje mdłości, zaburzenia równowagi, uniemożliwia wykonywanie skoordynowanych ruchów kończyn

 

 

Spośród maszyn stosowanych w rolnictwie generujących hałas, największe zagrożenie dla narządu słuchu stwarzają:

  • ciągniki średniej i małej mocy,
  • kombajny zbożowe,
  • maszyny warsztatowo-budowlane, a zwłaszcza pilarki tarczowe.

Jeśli chodzi natomiast o gałąź produkcji to największy hałas generowany jest w produkcji trzody chlewnej. I to właśnie pracownicy chlewni w dużej mierze narażeni są na hałas. W oborach również zdarza się hałas na wysokim poziomie ale nie jest on obecny przez cały czas, występuje on okresowo kiedy działają np. podajniki paszy, wentylatory i inne urządzenia. W hodowli bydła nie są wiec źródłem hałasu same zwierzęta jak jest to w przypadku hodowli świń.

 

Od czego zależy hałas w gospodarstwie?

Hałas nie w każdym gospodarstwie będzie taki sam, zależy on od rodzaju działalności jaką prowadzimy tzn. od tego czy prowadzimy produkcję zwierzęcą czy roślinną. Jeżeli zwierzęcą to jakie gatunki zwierząt utrzymujemy, bo hałas przez nie powodowany będzie się różnił. Oczywiście zależy on od technologii utrzymania zwierząt i wyposażenia technologicznego. Ogromne znaczenie mają również same obiekty między innymi ich konstrukcja (kształt pomieszczeń) ale również rodzaj materiałów z jakich wykonane zostały budynki (współczynnik pochłaniania dźwięku), także znaczenie ma położenie obiektu, ponieważ hałas może również pochodzić ze źródeł zewnętrznych.

Praca w hałasie

Prowadzone do tej pory badania świadczą o występowaniu istotnego zagrożenia rolników hałasem, stwarzającego potencjalne ryzyko zawodowego ubytku słuchu. Należy starać się w sposób techniczny zmniejszać hałas występujący w środowisku pracy. Jeżeli sposoby te są trudne do zrealizowania, należy stosować indywidualne ochronniki słuchu.

Jeżeli poziom hałasu jest cały czas stały i wyższy niż 85 dB, to czas pracy w tym hałasie powinien być krótszy niż osiem godzin (ale uwaga: nie jest dopuszczalna, nawet przez krótki okres czasu, praca w hałasie, którego poziom przekracza 115 dB). Jeżeli poziom hałasu zmienia się i w pewnych okresach czasu jest powyżej 85 dB to w innych okresach czasu pracy powinien być poniżej 85 dB.

O tym, czy praca w danym hałasie jest dopuszczalna czy nie, informuje parametr zwany poziomem ekspozycji na hałas, który jest obliczany na podstawie poziomu hałasu (w przypadku gdy poziom hałasu się zmienia jego wartości średniej) i czasu jego oddziaływania na człowieka. Oznacza to, że nie zawsze, gdy chwilowa wartość poziomu hałasu jest większa od 85 dB praca w nim jest zabroniona (gdyż np. gdy oddziałuje on krótki czas to poziom ekspozycji na hałas nie będzie przekroczony). Niemniej jednak, gdy poziom hałasu przekracza 85 dB przez dłuższy czas, należy przypuszczać, że wartości dopuszczalne hałasu w odniesieniu do dnia pracy mogą zostać przekroczone. 

 

PRZYKŁADY NATĘŻENIA HAŁASU W ROLNICTWIE

120 dB

Ciągnik z pełnym ładunkiem

115 dB

Hodowla świń

105 dB

W oborze przy pracy dozowników paszy, wentylatorów itp

105 dB

Ciągnik na pełnych obrotach

103,9 dB

Piła łańcuchowa

100 dB

Pojazd terenowy

99,8 dB

Skubarka do indyków

97,9 dB

Ciągnik z opryskiwaczem sadowniczym

97,5 dB

Ciągnik gąsienicowy

96,8 dB

Ciągnik z prasą do balowania o wysokiej gęstości

95 dB

Piejący kogut

95 dB

Ciągnik bez kabiny

94,4 dB

Hodowla indyków

90,4 dB

Ciągnik z sieczkarnią

93,9 dB

Oczyszczarka / przebierak do chmielu

93,4 dB

Suszarka kaskadowa do ziarna

93 dB

Opryskiwacz sadowniczy

92,3 dB

Śrutownik walcowy / gniotownik do przygotowywania karmy

91,7 dB

Kombajn buraczany

91,6 dB

Obszar do przygotowywania warzyw / paczkarnia

91,1 dB

Ciągnik z kosiarką talerzową

89,8 dB

Suszarka do paszy zielonej

89,6 dB

Ciągnik z maszyną do przycinania żywopłotów

89,4 dB

Dmuchawa / opylacz (ręczny)

81 dB

Ciągnik z kabiną

80 dB

Gdacząca kura

45 dB

W oborze przy wyłączonych urządzeniach technologicznych

 

kontakt1.jpg
Magdalena Swadźba-Karbowy
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze lšskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO