KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
7 listopada 2017

Gospodarstwo Agromarina - kraina mlekiem płynąca

W dniu 5.09.2017 r. w gospodarstwie Agromarina Sp. z o. o. w Andrzejowie-Osadzie, w powiecie włodawskim odbył się pierwszy „Narodowy Dzień Mlecznej Fermy”. Zobacz relację z wydarzenia.

Uroczystego otwarcia dokonali Rafał Stachura, prezes Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, współwłaściciel gospodarstwa Agromarina oraz Maksym Kryvonis, prezes InConventus Group, firmy będącej organizatorem spotkania. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Polskiej Rady Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Lubelskiej Izby Rolniczej. Wzięli w nim udział właściciele gospodarstw oraz prezesi firm mleczarskich z całej Polski. Spotkanie pozwoliło na analizę aktualnej sytuacji i problemów na polskim i europejskim rynku mleka.

Uczestnicy „Narodowego Dnia Mlecznej Fermy” mogli zwiedzić gospodarstwo Agromarina i zapoznać się ze stosowanymi tam technologiami. 

Spółka Agromarina jest gospodarstwem rolnym, specjalizującym się w produkcji mleka. Swoją działalność prowadzi na terenie gmin Hańsk i Urszulin. Liczba krów mlecznych w tym gospodarstwie to ok. 800 sztuk, zaś całe stado liczy ok. 1690 zwierząt. Produkcja mleka kształtuje się na poziomie 24 tys. litrów dziennie, zaś średnia roczna wydajność od krowy to ok. 11,5 tys. l mleka.Agromarina prowadzi działalność na ok. 842 ha, z czego użytki rolne zajmują ok. 711 ha. Struktura zasiewów jest następująca: kukurydza - ok. 195 ha, zboża (pszenica, pszenżyto) - ok. 23 ha oraz trwałe użytki zielone - ok. 493 ha. Pasze objętościowe produkowane są w całości w gospodarstwie.

Dojarnia karuzelowa


Pozyskiwanie mleka odbywa się w hali udojowej typu „karuzela”, mieszczącej 32 stanowiska udojowe. Jest to karuzela wewnętrzna, gdzie dojarz obsługuje krowy, będąc w środku hali. W wyposażeniu tej hali znajdują się stanowiska udojowe typu MP 580. Posiadają one takie funkcje, jak:

 • automatyczne zdejmowanie aparatu udojowego,
 • elektroniczna pulsacja,
 • pomiar parametrów mleka za pomocą podczerwieni (wykrywanie śladów krwi, pomiar przewodności),
 • na stanowisku kody przypomnień dla krowy.

Dojarnia karuzelowa daje możliwość znacznego skrócenia czasu doju. Dzięki nowemu systemowi obniżył się ogólny poziom komórek somatycznych w mleku. Krowy, poza transponderami służącymi do identyfikacji, mają na obrożach mierniki pomiaru aktywności, które wykorzystywane są do wykrywania zwiększonej aktywności, np. przy stanach chorobowych krów. Dój odbywa się trzy razy na dobę.

 

Krowy w systemie komputerowym

W gospodarstwie wykorzystywany jest system zarządzania stadem krów mlecznych. Używany jest w oborach wolnostanowiskowych, jako kompletny system zarządzania. Stanowi też nowoczesne narzędzie w tradycyjnych oborach utrzymujących krowy mleczne. Wykorzystuje on bezprzewodowe połączenie do komunikacji z komputerem i przesyłania danych udojowych i hodowlanych. Dzięki niemu można zarządzać rozrodem, co ma istotny wpływ na wszystkie wskaźniki produkcyjne stada i osiągane dochody. Niezmiernie ważną kwestią dla hodowcy jest możliwość pełnego i szybkiego dostępu do bieżących informacji o każdej krowie oraz o grupie krów lub o całym stadzie. 

Pomocne w planowaniu

Systemy zarządzania stadem krów umożliwiają długoterminowe planowanie zarządzania stadem krów oraz wzrost efektywności chowu krów mlecznych poprzez możliwość raportowania wydajności, stanu zdrowia oraz aktywności ruchowej. Zapewniają możliwość śledzenia efektywności produkcji w aspekcie optymalnego żywienia, ograniczenia chorób układu trawiennego oraz chorób wymion i optymalizacji programu hodowlanego.
Właściciele gospodarstwa zastosowali wiele rozwiązań poprawiających komfort krów, np.: oświetlenie lampami halogenowymi, dające światło dzienne w nocy, czy poidła o dużej wydajności z podgrzewaniem wody w okresie zimowym

Pierwsze miejsca, nagrody, tytuły

Stado posiada bardzo dobry materiał genetyczny, co wielokrotnie zostało dostrzeżone na licznych wystawach zwierząt hodowlanych o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Gospodarstwo Agromarina zdobyło m.in:

 • I miejsce w powiecie włodawskim w 2016 roku w rankingu najwyższej wydajności stada krów z wynikiem 11 464 kg mleka,
 • I miejsce w województwie lubelskim w rankingu wydajności mlecznej za laktację,
 • nagrodę za wydajność życiową powyżej 100 tys. kg mleka dla krowy,
 •  tytuł wiceczempiona dla krowy rasy HF odmiany czerwono-białej na Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie w 2016 roku,
 • tytuł superczempiona w kategorii krów mlecznych podczas Wystawy w Sitnie w 2015 roku,
 • wyróżnienie statuetką „Lubelski Orzeł Biznesu - gospodarstwo rolne” w 2014 roku,
 • III miejsce w Polsce podczas Mlecznej Gali w 2014 roku w grupie obór liczących od 500 do 1000 sztuk za osiągniętą w 2013 roku przeciętną wydajność od krowy wynoszącą 11 196 kg mleka,
 • tytuł czempiona (krowa PHF odmiany czerwono-białej) i dwa tytuły wiceczempiona (krowa PHF odmiany czarno-białej w I laktacji oraz jałowica PHF odmiany czarno-białej w wieku 18-21 miesięcy) na Wystawie w Sitnie w 2017 roku.


Właściciele spółki od kilkunastu lat współpracują z największymi firmami, hodowcami, instytucjami, uczelniami wyższymi, myśląc o skutecznym rozwoju swojego gospodarstwa. Stado krów mlecznych jest pod stałą kontrolą lekarza weterynarii. Obecnie zwierzęta oceniane są przez pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka pod kątem wartości użytkowej.

 

 

kontakt1.jpg
dr inż. Katarzyna Gajownik- Łazuga
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione