KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
15 października 2019

Ubezpieczenie OC maszyn rolniczych

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne doskonale wiedzą, że muszą posiadać trzy obowiązkowe ubezpieczenia rolne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tę wiedzę trzeba jednak uzupełnić o kilka ważnych szczegółów. 

Każdy z rolników, który uzyskał płatności bezpośrednie (w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego tzw. dopłaty), zobowiązany jest również zawrzeć umowę ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

W niniejszym artykule przyjrzymy się ubezpieczeniu OC maszyn rolniczych. Poruszając się po drodze publicznej, pojazdy mechaniczne muszą posiadać ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny. Kwestię posiadania polisy OC określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z przepisami, obowiązkowi OC podlegają ciągniki rolnicze i przyczepy oraz pojazdy wolnobieżne (mające własny napęd i ograniczenie prędkości do 25 km/h), z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa, określone w przepisach Prawo o ruchu drogowym.

Nie mamy, więc przymusu wykupienia dodatkowej polisy na prasę rolniczą, ponieważ nie jest ona pojazdem wolnobieżnym czy przyczepą.

W wypadku zdarzenia drogowego, którego sprawcą będzie rolnik jadący z taką maszyną (np. prasa zahaczy o samochód), pokrycie kosztów następuję z polisy OC maszyny głównej, podlegającej ubezpieczeniu, a więc z OC ciągnika. Również kombajn zbożowy nie musi posiadać odrębnego ubezpieczenia OC. W przypadku kolizji bądź jakiegoś wypadku, odszkodowanie za powstałe szkody jest wypłacane z obowiązkowego OC rolnika.

Kombajn należy do grupy pojazdów wolnobieżnych, czyli pojazdów posiadających silnik oraz osiągających szybkość do 25 km/h. Należy jednak pamiętać, że z obowiązku zwolnieni są tylko ci rolnicy, którzy nie jeżdżą pojazdami wolnobieżnymi po drogach publicznych. Bowiem kombajn, który wjeżdża na drogę publiczną musi mieć ważną polisę OC.

Polisa OC musi być zakupiona przez właścicieli pojazdów rolniczych na cały rok. W związku z tym, że znaczna część takich pojazdów jest użytkowana tylko przez pewną część roku, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała do Ministerstwa Finansów wniosek o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. Zarząd KRIR zawnioskował o umożliwienie okresowego, np. półrocznego ubezpieczenia OC na ciągniki oraz przyczepy rolnicze. Odpowiedź była jednoznaczna – taka możliwość nie istnieje. Do uzasadnienia dodano, że „resort finansów nie planuje zmian systemowych w zakresie umożliwienia okresowego zawierania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczących ciągników rolniczych oraz przyczep, bez konieczności wcześniejszego wyrejestrowania danego pojazdu.”

 

kontakt1.jpg
Karolina Geilke 
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione