KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

36. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Opublikowano 16.10.2020 r.
19 października wspominamy 36. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Duchowny angażował się w liczne działania charytatywne, pomagał ludziom prześladowanym, przekonywał o potędze dobra i prawdy. Był kapelanem warszawskiej "Solidarności". 19 października 1984 r. został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Wydarzenie to na trwałe wpisało się w historię polskiego Kościoła oraz narodu. 

Droga kapłańska

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy, był synem rolników - państwa Marianny i Władysława Popiełuszków. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką religijnością. Jako młody chłopak był ministrantem, a po maturze wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 28 maja 1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Popiełuszko w trakcie swojej posługi kapłańskiej nieustannie angażował się w pomoc ludziom ubogim, prześladowanym i skrzywdzonym.

"Zło dobrem zwyciężaj!"

Od sierpnia 1980 r. ks. Jerzy Popiełuszko był związany ze środowiskami robotniczymi, wspierał również „Solidarność”. Od 1982 r. zaczął odprawiać Msze Święte za Ojczyznę, które odbywały się zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca. Ksiądz Popiełuszko w ich trakcie wygłaszał słynne kazania o tematyce religijno-patriotycznej, rozważał na temat wiary, a także wolności i miłości Ojczyzny. Bardzo często nawiązywał wówczas do słów z Listu do Rzymian:

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (12,21).

Z każdym miesiącem Msze św. odprawiane przez księdza Jerzego gromadziły coraz więcej wiernych, co nie podobało się ówczesnym władzom komunistycznym. Usiłowano więc zastraszyć kapłana i nakłonić go do zaprzestania swojej działalności. W związku z tym był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez milicję, doszło nawet do jego aresztowania.

Męczeńska śmierć

19 października 1984 r. ks. Jerzy pojechał do Bydgoszczy, gdzie odprawił nabożeństwo różańcowe oraz Mszę św. w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników. W drodze powrotnej, razem z kierowcą Waldemarem Chrostowskim, został zatrzymany i porwany przez urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Duchownego związano, okrutnie pobito i zamknięto w bagażniku samochodu. Napastnicy zrzucili go później z włocławskiej tamy do Wisły. Ciało księdza odnaleziono dopiero 30 października. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 listopada w Warszawie, na przykościelnym placu w parafii św. Stanisława Kostki. Miejsce pochówku stało się celem wielu pielgrzymek, w 1987 r. modlił się przy nim również papież św. Jan Paweł II. Ks. Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 r.

Wzór dla każdego z nas

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko zginął jako męczennik, broniący wiary i godności człowieka. Jego odwaga, wytrwałość oraz opowiadanie się po stronie dobra, powinny przypominać nam, jak każdego dnia walczyć z potęgą zła.

Fot. Archiwum WDR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO