KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 listopada 2017

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych patogenami w produkcji roślinnej i zwierzęcej

13 września 2017 r. Zarząd KRIR postulował o utworzenie funduszy pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych patogenami w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W związku z wystąpieniem resort rolnictwa poinformował, jakie działania w tym zakresie już są realizowane. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów, realizowane jest wsparcie obejmujące w szczególności udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin związanych z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia pantogenów, mających istotny wpływ na opłacalność i wielkość produkcji w sektorze ziemniaczanym, takich jak bakterie Clayibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum lub wirusa Potato spindle tuber viroid.  

Producentowi rolnemu na jego wniosek, po spełnieniu określonych warunków, udzielana jest dotacja na pokrycie:

  • różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny,
  • strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny,
  • mających istotny wpływ na opłacalność i wielkość produkcji w sektorze ziemniaczanym.
  • strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego,
  • różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka wyprodukowanych jako bulwy ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw np. do biogazowni,
  • strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny.

Jednocześnie dotacja może być udzielona każdemu producentowi rolnemu, na pokrycie kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, jeżeli nakaz wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania został określony w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia organizmów kwarantannowych.

W odniesieniu do propozycji utworzenia funduszy pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych patogenami w produkcji zwierzęcej, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo za świnie padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez ten organ przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania, przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ

 

 

kontakt1.jpg Redakcja WDR
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione