KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
26 listopada 2019

Kalkulacje rolnicze - tucznik

Wieprzowina to ciągle najważniejsze mięso w diecie Polaków (ok. 40 kg rocznie na 1 mieszkańca). Obecnie spora jego część jest importowana. Zobaczmy, dlaczego hodowcy tuczników ograniczyli produkcję.

Wieprzowina to ciągle najważniejsze mięso w diecie Polaków (ok. 40 kg rocznie na 1 mieszkańca). Obecnie spora jego część jest importowana. Zobaczmy dlaczego hodowcy tuczników ograniczyli produkcję.

W miesiącach wrzesień–październik hodowcy produkujący trzodę chlewną w końcu doczekali się wzrostu ceny żywca.

Średnia cena uzyskiwana za kilogram żywca wynosi 5,62 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku za żywiec wieprzowy na skupach płacono przeciętnie 4,60 zł/kg, a na początku roku stawka za żywiec wynosiła 3,79 zł/kg, a jeszcze w sierpniu tuczniki o wadze żywej były wyceniane średnio na 5,64 zł/kg.

Przyczyn takiego wzrostu cen należy upatrywać w dwóch płaszczyznach.

Pierwsza to spadek pogłowia i ubojów trzody w UE i jednoczesny wzrost popytu na wieprzowinę na rynku światowym.

W grudniu 2018 roku pogłowie trzody w UE wynosiło 148,4 mln szt. i było mniejsze niż rok wcześniej o 1,2%. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w I kwartale 2019 r. uboje trzody w UE były mniejsze niż rok wcześniej o 0,7%, w Niemczech o 3,8%, w Danii o 2,8%, w Holandii o 2,5%, a w Belgii o 2%.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który miał wpływ na wzrost cen trzody jest szerzący się w Chinach i innych krajach azjatyckich afrykański pomór świń (ASF). Spowodował on, że pogłowie świń w tym rejonie spadło o około 40%.

Chiny w pierwszym półroczu tego roku odnotowały znaczny wzrost importu wieprzowiny. Dynamika wzrostu wynosi około 62%.

Rosnące ceny wieprzowiny mogą wywołać większą presję na chińskich importerach, przez co mogą się utrzymać wysokie ceny skupu żywca wieprzowego.

W okresie od stycznia do końca kwietnia br. eksport produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich był większy niż w analogicznym okresie 2018 r. o 13,2%, w tym mięsa o 17,1%. Największymi importerami do krajów trzecich spośród krajów UE były: Hiszpania, Niemcy, Dania, Holandia i Polska.

Tabela zawiera kalkulację chowu tucznika, według cen brutto środków do produkcji, opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Tabela. Kalkulacja chowu 1 szt. tucznika

TECHNOLOGIA ŻYWIENIA

Mieszanka uzupełniająca 10%

Mieszanka uzupełniająca 2,5%

Wyszczególnienie

Wartość (zł)

Wartość (zł)

A

WARTOŚĆ PRODUKCJI

447

447

 

Tucznik kl. I (105 kg), (5,40 zł/kg) 1)

Prosię (-)

567

120

567

120

1.

Pasze z zakupu

169

 

138

2.

Pasze potencjalnie towarowe

178

179

3.

Inne koszty 2)

28

 

28

B

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (1 + 2 +3)

375

345

C

NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (A - B)

72

102

4.

Praca maszyn własnych

13

 

13

5.

Pozostałe koszty 3)

51

48

D

KOSZTY POŚREDNIE (4 + 5)

64

61

E

KOSZTY CAŁKOWITE (B + D)

439

406

F

KOSZT JEDNOSTKOWY (zŁ/kg)

4,87

4,50

G

DOCHÓD ROLNICZY NETTO (C – D)

8

 

41

1 – średnia cena skupu żywca wieprzowego ( wrzesień 2019 r.)

2 – usługi weterynaryjne, znakowanie

3 – koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze, koszty pośrednie produkcji pasz własnych

Źródło: GUS, IERiGŻ - PIB

 

kontakt1.jpg
Magda Hanke
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione