KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Koła Gospodyń Wiejskich – Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe

Opublikowano 05.11.2019 r.
Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych w Polsce, która nieustannie cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkanek wsi. Duży wpływ na to miała Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie w ubiegłym roku. Dała ona gospodyniom wiele nowych możliwości w zakresie pozyskiwania środków na swoją działalność.   

Ustawa o KGW z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2212) przyznała Kołom osobowość prawną. Dzięki niej mają one możliwość wnioskowania o dotacje i środki finansowe na bieżącą działalność oraz rozwój. W nowym prawie przewidziano również możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. 

Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania KGW do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Aby tego dokonać, należy w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa złożyć wniosek o wpis i załączyć listę członków koła. Komitet założycielski zawiera także oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statut lub może uchwalić własny statut. Następnie Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do rejestru. Warto podkreślić, że koszty rejestracji są zerowe. 

Wsparcie finansowe na działalność statutową uzależnione jest od liczby członków koła. 

Dotacja dla KGW wynosi: 

  •     3 000 zł – dla KGW liczącego do 30 osób, 
  •     4 000 zł – dla KGW  liczącego od 31 do 75 członków,
  •     5 000 zł  - dla KGW  liczącego ponad 75 osób. 

Dotacja z ARiMR musi być przeznaczona na realizację zadań ustawowych koła. KGW może w szczególności: prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet; inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej. 

Od wejścia w życie ustawy w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowało się już blisko 8 tys. kół. Na dofinansowanie ich działalności i rozwój w 2019 r. zarezerwowano w budżecie 40 mln zł. 

 

To właśnie koła gospodyń organizują przeróżne wydarzenia, które odzwierciedlają potrzeby lokalnych społeczności. Są doskonałymi animatorkami życia kulturalnego wsi, z zaangażowaniem i sercem kultywują tradycje regionalne, promują tradycyjne potrawy, ocalają od zapomnienia lokalne obrzędy czy elementy sztuki ludowej. 

Koła Gospodyń Wiejskich to grupy, które doskonale łączą tradycję z nowoczesnością. Ich praca przekłada się na nieustanny rozwój polskiej wsi. KGW podejmują wiele inicjatyw, a przy tym pielęgnują to, co najpiękniejsze, czyli naszą polską, ludową kulturę. 

Szczegóły dotyczące rejestracji i nowych możliwości dla KGW TUTAJ.

Źródło: kobietygospodarnewyjatkowe.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO