KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Czy miejski miód jest zdrowy? Wyniki badań mówią same za siebie!

Opublikowano 06.11.2019 r.
Pasieki zakładane w miastach są coraz bardziej popularne. Jedną z nich jest eksperymentalna pasieka miejska GIORiN, zlokalizowana przy Centralnym Laboratorium w Toruniu. Jakiej jakości jest miód z niej otrzymany?

Zakładając wraz z Regionalnym Związkiem Pszczelarskim w Toruniu naszą mini-pasiekę, oprócz jej zacisznego i bezpiecznego usytuowania, braliśmy pod uwagę potencjalną bazę pszczelich pożytków, corocznie wzbogacając menu pszczół ich ulubionymi roślinami miododajnymi. Różnorodny i bardzo bogaty skład naszego miodu potwierdzają wyniki badań zawartości pyłków roślin nektarujących, przeprowadzone w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Obok pyłków kwiatów drzew parkowych, jak kasztanowiec, lipa, wierzba i akacja, są w nim pyłki jabłoni i maliny, ale też warzyw, roślin ozdobnych i dziko rosnących – informuje PIORiN.

Okazuje się, że miejski miód z Torunia jest pozbawiony pozostałości pestycydów, co potwierdzają wyniki tegorocznych badań laboratoryjnych, wykonane w Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium GIORiN. Analizy z zastosowaniem czułych technik: chromatografii gazowej i cieczowej oraz metody podwójnej spektrofotometrii potwierdzają, że miód jest wolny od 248 związków, które stanowią substancje czynne najczęściej stosowanych środków ochrony roślin.

Często zadawane pytania o jakość miejskiego miodu dotyczą przede wszystkim zawartości metali ciężkich, które są przecież obecne w środowisku miasta. Wysokospecjalistyczne analizy laboratoryjne wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach wykazują, że poziom obecności arsenu (0,002 mg/kg), chromu (0,006), kadmu (0,001), niklu (0,074), ołowiu (0,010) i rtęci (<0,001) w naszym miodzie jest znacznie niższy niż normy dopuszczające miód do spożycia przez człowieka.

Główny Inspektor Andrzej Chodkowski z zadowoleniem przyjął informacje o wynikach analiz laboratoryjnych tegorocznego miodu z pasieki eksperymentalnej GIORiN. Stwierdził, że wysoka jakość miodu jest dowodem na prawidłowość założeń projektu realizowanego od 2017 roku w Toruniu oraz jego właściwą lokalizację. Dodatkowym efektem jest wzmacnianie obecności pszczół w mieście, a przez to uświadamianie społeczeństwu, że ochrona zapylaczy powinna stać się priorytetem dla nas wszystkich.

Pracę pszczół z miejskiej pasieki w Toruniu już od wiosny ponownie będzie można podglądać poprzez transmisję obrazu TUTAJ.

Źródło: PIORiN

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO