KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 listopada 2019

Chcesz kupić działkę? Zobacz, o czym musisz pamiętać!

Zakup działki najczęściej jest podstawą do dalszych inwestycji, dlatego tak ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru. Na etapie wyboru należy zwrócić uwagę na lokalizację, stan prawny nieruchomości czy charakterystykę działki.

Zakup działki najczęściej jest podstawą do dalszych inwestycji, dlatego tak ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru. Ofert sprzedaży szukamy w internecie, prasie lub przy pomocy pośrednika. W sieci jest bardzo wiele portali z ofertami sprzedaży gruntów. Publikowane są także na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin, miast czy w starostwach. To zadanie można powierzyć specjaliście, ale wówczas koszt zakupu gruntu zwiększy się o prowizję dla biura nieruchomości.

Na etapie wyboru należy zwrócić uwagę na lokalizację, stan prawny nieruchomości czy charakterystykę działki. Przed zakupem należy określić jakiego rodzaju działki poszukujemy, ponieważ decyduje on o charakterze zabudowy oraz o jej przeznaczeniu.

Wyróżnia się:

  • działkę budowlaną, która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz nieuciążliwą działalność gospodarczą,
  • działkę przemysłową – dla przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, czyli wszelkiego rodzaju fabryk,
  • działkę rekreacyjną – można na niej wybudować obiekt sezonowy, a w niektórych przypadkach dom całoroczny.

Występują również działki siedliskowe – jest to wydzielony obszar gospodarstwa rolnego, składa się najczęściej z domu mieszkalnego, budynków inwentarskich, gospodarczych oraz podwórka.

Natomiast grunty rolne oraz grunty leśne są to tereny nieprzeznaczone pod zabudowę. Działka rolna to obszar, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Możliwe jest tzw. odrolnienie działki, niemniej jednak wymagane jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Z kolei grunty leśne definiowane są jako lasy, zrekultywowane na potrzeby gospodarki leśnej. Lasy należące do Skarbu Państwa wymagają zgody Ministerstwa Środowiska na wszelkiego rodzaju aktywność na ich terenie.

Ilekroć jest mowa o przekształceniu działki rolnej na budowlaną, zawsze wiąże się to z kosztami.

Wysokość opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej jest ściśle zdefiniowana w Art. 12 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kwota za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wynosi od 87 435 zł za hektar gleby VI klasy aż do 437 175 zł za hektar I klasy pochodzenia organicznego.

Główną zaletą tych działek jest niska cena, a w konsekwencji nabywcy indywidualni, deweloperzy i przedsiębiorcy coraz częściej rozważają zakup gruntów rolnych.

Przy zakupie działki bardzo często pojawia się mowa o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jest to akt prawny, który sporządza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zależności od rodzaju gminy, gdzie znajduje się działka. Składa się on z dwóch części tekstowej i rysunkowej. Zawiera dokładny opis planu, w którym określa się przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Jeżeli takiego planu, ani jego wstępnego zarysu jeszcze nie sporządzono należy wystąpić o warunki zabudowy dla konkretnej działki. Ważne jest, aby sprawdzić stan prawny nieruchomości – informacje o właścicielu, a także informacje o nieruchomości zawarte w księgach wieczystych. Odpis ten, można uzyskać w sądzie rejonowym. W przypadku, gdy cena jest zaniżona warto sprawdzić czy nie jest ona obciążona hipotecznie lub czy na działce nie jest ustanowiona służebność drogowa, na przykład gdy nieruchomość sąsiednia nie ma bezpośredniego podłączenia do drogi publicznej.

Z zakupem działki budowlanej wiąże się szereg formalności. Niezbędne jest uzyskanie dokumentów, tj. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy oraz akt notarialny właściciela. Umowę sprzedaży działki należy zawsze zawierać w obecności notariusza pod rygorem nieważności. Akt notarialny jest dowodem własności nieruchomości gruntowej.

Reasumując, nad wyborem i zakupem działki warto poważnie się zastanowić, aby uniknąć strat finansowych, a cała transakcja przebiegła bezpiecznie i zgodnie z prawem. 

Fot. S. Janiak

kontakt1.jpg
Paulina Cholewińska
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione