KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Nielegalnie zatrudniał do zbiorów. Teraz zapłaci karę

Opublikowano 09.11.2019 r.
Dwadzieścia tysięcy kary otrzymał właściciel gospodarstw rolno-spożywczych z terenu powiatu konińskiego. Nielegalnie zatrudniał on przy zbiorach aż 86 obywateli Ukrainy, Mołdawii i Armenii.

Kontrola Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz funkcjonariuszy policji z Komendy Miejskiej Policji z Konina nie była "szczęśliwa" dla jednego z właścicieli gospodarstwa rolno-spożywczego działającego na terenie powiatu konińskiego.

Pracodawca do pracy w swoim gospodarstwie zatrudniał obcokrajowców, ale jak się okazało w wyniku kontroli, robił to... nielegalnie.

Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali cudzoziemców pracujących przy zbiorach w dwóch gospodarstwach rolno-ogrodniczych. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców wykazała, że przebywali oni legalnie na terytorium Polski, cześć z nich posiadała również oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wpisane do ewidencji oświadczeń, natomiast żaden cudzoziemiec nie miał umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą – informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

W wyniku kontroli okazało się, że firma nielegalnie zatrudniała aż... 86 obcokrajowców z Ukrainy, Mołdawii i Armenii.

Po przeanalizowaniu całej dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców przez unkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że firma ta zatrudniała w kontrolowanym okresie 87 cudzoziemców, z czego 86 było zatrudnionych nielegalnie – informuje Straż Graniczna.

Na pracodawcę nałożono dwa mandaty karne na łączną kwotę 600 złotych. Ponadto ukarano go grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych.

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO