KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-11-11

Przyszłość europejskiej uprawy winorośli: co zrobić, by dalej odnosiła sukcesy?

CEVI i Copa-Cogeca, które reprezentują niezależnych producentów winogron, wytwórnie wina oraz spółdzielnie winiarskie zorganizowały dzisiaj w Brukseli warsztaty mające na celu omówienie obecnej sytuacji oraz przyszłych tendencji na rynku. Przede wszystkim jednak warsztaty były okazją by pogłębić refleksję na temat tego, jak producenci wina dostosowują się, by zapewnić zrównoważoność upraw winorośli.

Przykład branży wina pokazuje potencjał możliwości integracji europejskiej: cały sektor wiele zyskał na wspólnych ramach prawnych i prawdziwej europejskiej wizji rozwoju sektora. Przez ostatnie dwadzieścia lat bilans handlowy wzrósł o +275%, a zysk netto wyniósł w 2018 r. ok. 8 mld €. Poprawiła się znacznie również jakość - w tej chwili 64% produkowanego wina ma oznaczenie geograficzne (44% z chronioną nazwę pochodzenia, 20% z chronione oznaczenie geograficzne). Niemniej jednak sektor mierzy się w tej chwili z wieloma wyzwaniami, które prawdopodobnie zakłócą jego funkcjonowania bardziej niż kiedykolwiek. W tej chwili dwoma największymi zmartwieniami producentów wina są pogorszenie ich sytuacji gospodarczej spowodowane spowolnieniem światowej gospodarki (a co za tym idzie malejące marże zysku) oraz, oczywiście, zmiana klimatu, której niszczący potencjał już zdążyliśmy zaobserwować. Ostatnimi laty poczyniono ogromne wysiłki, by podwyższyć normy zrównoważoności. Jednak, by odpowiedzieć na nowe wyzwania, producenci muszą ciągle nabywać nowe umiejętności i wychodzić poza schematy, by opracowywać innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie przetrwać na coraz bardziej zglobalizowanym i niestabilnym rynku.

Podczas warsztatów poruszono kilka ważnych istotnych zagadnień:

- mimo, że wino utrzymuje się w czołówce eksportowanych produktów rolnospożywczych,
w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych sytuacja finansowa producentów winorośli na pewnych obszarach produkcji znacznie się pogorszyła. Ceny są niskie, a marże dla producentów stale spadają.

- ponadto przejście na bardziej zrównoważone metody produkcji pociągają za sobą koszty przewyższające możliwości producentów. W związku z tym konsumenci i sprzedawcy detaliczni również mają w tej kwestii rolę do odegrania, a polityki publiczne powinny zapewnić efekt dźwigni poprzez inwestycje i przywracanie równowagi na rynku.

Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej „Wino” Copa-Cogeca podkreślił, że:

kluczowe znaczenie ma dalsze wsparcie Unii Europejskiej dla sektora w tym silny budżet WPR i pomoc w dalszym osiąganiu zrównoważoności”. Ramy prawne WPR powinny służyć wspieraniu i poprawianiu synergii z innymi funduszami, by producenci winorośli mogli opracowywać nowe rozwiązania i dostosowywać się do zmian. W sektorze wciąż panują pozytywne nastroje, co oznacza, że przy odpowiednim wsparciu i sprawiedliwej polityce handlowej mógłby on wejść na nowe rynki i utrzymać innowacyjność produktów, odpowiadając tym samym na nowe tendencje, np. wprowadzając produkty bardziej przyjazne środowisku czy wina o niższej zawartości alkoholu. Z kolei Thomas Montagne zwrócił uwagę, że „różnorodność jest tożsama z innowacjami i odpornością. Dlatego szczególnie ważnym jest utrzymywać i usprawniać europejski model upraw winorośli, w którego skład wchodzi wiele jednostek, małych i średnich producentów winorośli i spółdzielni, które tworzą miejsca pracy i stymulują wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich.

Warsztaty zakończyły się degustacją wina, podczas której razem z Wine in moderation członkowie CEVI i Copa-Cogeca mieli okazję zaprezentować swoje wina, ich właściwości oraz innowacyjne praktyki.

Źródło: Copa Cogeca

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione