KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-11-12

Konkurs dla partnerów KSOW

Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. składać wnioski w konkursie nr 4/2020 na wybór operacji do realizacji w 2020 i 2021 roku, w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020–2021. 

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w obszarze następujących działań:

  •     działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
  •     działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
  •     działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
  •     działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
  •     działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
  •     działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
  •     działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
  •     działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Wnioski należy składać w 16 urzędach marszałkowskich (dla operacji realizowanych na poziomie województwa) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie (dla operacji realizowanych na poziomie krajowym).

Szczegóły konkursu TUTAJ

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione