KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Czym jest bioróżnorodność?

Opublikowano 15.11.2019 r.
O bioróżnorodności mówi się dziś wiele, ale czy na pewno wiemy, czym ona tak naprawdę jest i jakie jest jej znaczenie w świecie? Tego wszystkiego dowiecie się z cyklu artykułów, który przygotowaliśmy dla Was wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Bioróżnorodność – definicje

Ogólna definicja mówi, że bioróżnorodność to zróżnicowane bogactwo form życia występujących na Ziemi, rozmaitość gatunków, genetyczna zmienność wewnątrzgatunkowa, a także rozmaitość wielogatunkowych układów przyrodniczych, tj. ekosystemów i krajobrazów. 

Konwencja o bioróżnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. różnorodność biologiczną określa następująco: zmienność żywych organizmów zamieszkujących wszystkie środowiska oraz zmienność systemów ekologicznych, których częścią są te organizmy, przy czym tak ujęta zmienność obejmuje różnorodność wewnątrzgatunkową, międzygatunkową i różnorodność ekosystemów.

Termin bioróżnorodność (ang. biological diversity) został stworzony przez Thomasa Lovejoya w 1980 r.  Jednak, dopiero po konferencji National Forum on Biological Diversity w 1986 roku pojęcie zostało upowszechnione przez M.W. Rosena i E. Wilsona i powszechnie używane. 

Poziomy bioróżnorodności

Bioróżnorodność można rozważać na następujących poziomach:

  • bioróżnorodność gatunkowa – czyli zróżnicowanie gatunkowe, rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na Ziemi;
  • bioróżnorodność ekologiczna – rozmaitość ekosystemów, krajobrazów, zgrupowań ekologicznych, biocenoz;
  • bioróżnorodność genetyczna - rozmaitość genów obecnych w pulach genowych populacji różnych gatunków. 


Rolnictwo a bioróżnorodność

Dzisiaj to właśnie człowiek jest głównym sprawcą niekorzystnych zmian, jakie zachodzą w przyrodzie. Na wsiach znikają małe pola uprawne, a w ich miejsce pojawiają się jednogatunkowe łany roślin, rolnicy używają także coraz większego i cięższego sprzętu rolniczego. Wzrasta też zużycie nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin. To wszystko niestety poważnie wpływa na postępująca degradację środowiska. Ważna jest zatem walka o zachowanie bioróżnorodności, a do tego potrzebujemy aktywnego zaangażowania rolników. 

Jednym z celów współczesnego rolnictwa musi być ochrona zasobów środowiska, a tym samym różnorodności biologicznej. 

Bioróżnorodność w rolnictwie jest związana z różnorodnością gatunków i odmian roślin uprawnych oraz gatunków i ras zwierząt hodowlanych, a także jako bioróżnorodność roślin i zwierząt dzikich, które towarzyszą produkcji rolnej. 

Bez wątpienia rolnictwo musi być prowadzone w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Najbardziej idę tę wpiera rolnictwo ekologiczne, które produkuje żywność bez użycia nawozów sztucznych, syntetycznych środków ochrony roślin, bez antybiotyków, hormonów wzrostu i gmo. W efekcie otrzymujemy zdrową i bezpieczną żywność, przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska naturalnego. Warto pamiętać, że każdy rolnik może wesprzeć różnorodność biologiczną. O dobrych praktykach, które można wdrożyć we własnym gospodarstwie przeczytacie w kolejnych artykułach. Musimy nauczyć się tak wspierać i chronić przyrodę, żeby móc czerpać korzyści z bioróżnorodności. 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO