KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-11-19

Rośnie produkcja i eksport drobiu

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce w 2019 roku rośnie produkcja w drobiu. Eksport także się zwiększa.

Jak poinformował w swoich analizach Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z danymi GUS w Polsce w okresie od stycznia do września 2019 r. w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających 50 i więcej pracowników wyprodukowano łącznie 2 044 tys. ton mięsa drobiowego, o ponad 2% więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie w okresie sierpień–wrzesień br. odnotowano bardzo duży – 9% wzrost wylęgów kurcząt w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018.

Biorąc pod uwagę duży wzrost wylęgów kurcząt przeznaczonych do tuczu oraz utrzymujący się popyt eksportowy, analitycy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przewidują, że produkcja drobiu w całym 2019 r. w odniesieniu do roku 2018 może wzrosnąć o 5-6%.

Według danych Komisji Europejskiej w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. unijny eksport produktów drobiowych był o 9% większy niż przed rokiem i wyniósł 1 265 tys. ton4. Głównymi kierunkami sprzedaży drobiu z UE do krajów trzecich były: Filipiny (142 tys. ton), Ghana (124 tys. ton), Ukraina (113 tys. ton).

Zgodnie z prognozą KE w całym 2019 r. tempo wzrostu unijnego eksportu drobiu na rynki krajów trzecich będzie nieco wolniejsze niż w roku 2018 i wyniesie 4,5%. Komisja Europejska przewiduje, że w 2020 r. dynamika wzrostu eksportu drobiu ulegnie redukcji do 2,7%.

Od stycznia do sierpnia 2019 r. z Polski wyeksportowano 1 145 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 11% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Z tej ilości na rynku UE krajowi przedsiębiorcy sprzedali 860 tys. ton asortymentu drobiowego, o 6% więcej niż przed rokiem, podczas gdy do krajów pozaunijnych wyeksportowano 286 tys. ton, o 27% więcej.

Na rynku UE głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były Niemcy (15% udział – 141 tys. ton), Holandia (9% – 80 tys. ton), Wielka Brytania (8% – 76 tys. ton) oraz Francja (6% – 60 tys. ton).

Poza UE mięso drobiowe wywożone było głównie na Ukrainę, do RPA i do Hongkongu.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione