KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-11-19

Jak skutecznie kontrolować import środków ochrony roślin?

Wdrożenie nowych zasad kontroli importu środków ochrony roślin, prowadzenie kontroli w oparciu o ocenę ryzyka, wymiana informacji na temat najciekawszych przypadków ujawnień prób wprowadzania na terytorium Polski niedopuszczonych do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz praktyczne ćwiczenia, jak wykryć nielegalne przesyłki tych produktów, to tylko niektóre z tematów szkolenia dla inspektorów wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa.

W Jedlni-Letnisko w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w dniach 6-7 listopada odbyło się szkolenie dla inspektorów wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Zakres tematyczny szkolenia dla inspektorów był dość szeroki - wdrożenie nowych zasad kontroli importu środków ochrony roślin, prowadzenie kontroli w oparciu o ocenę ryzyka czy praktyczne ćwiczenia jak wykryć nielegalne przesyłki środków ochrony roślin to tylko częsć zagadnień.

Przeprowadzone szkolenie miało na celu dostosowanie procedur kontrolnych importu środków ochrony roślin do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 ds. urzędowych kontroli, które będzie stosowane od dnia 14 grudnia 2019 r.

Nowe rozporządzenie ustanawia m.in. zintegrowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej podejście do kontroli środków ochrony roślin, przy czym szczególny nacisk kładzie na kontrolę importu towarów, która ma zapewnić zgodność wprowadzanych na terytorium UE produktów z prawodawstwem unijnym, w szczególności z przepisami mającymi na celu ochronę zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska oraz eliminować oszukańcze lub nieuczciwe praktyki, w tym nielegalny handel środkami ochrony roślin.

Zdaniem Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pana Tadeusza Łączyńskiego, ujednolicone działania inspektorów PIORiN są kluczowe dla eliminowania nielegalnych przesyłek środków ochrony roślin i ograniczenia ryzyka jakie mogą stworzyć.

Źródło: PIORIN

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione