KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-11-28

Agnieszka Maliszewska wiceprzewodniczącą COGECA

28 listopada podczas Prezydium Cogeca odbyły się wybory na przewodniczącego i sześciu wiceprzewodniczących. Polska kandydatka - Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, została wiceprzewodniczącą Cogeca. 

Reprezentujemy różne spółdzielnie z różnych krajów UE, ale mamy te same problemy i te same wyzwania. Przed nami trudny okres dla europejskiej polityki rolnej. Jako unijne spółdzielnie i rynek rolny jesteśmy pod wieloma względami unikalni. Mamy doskonałe produkty, spółdzielnie. Mamy wspaniałe tradycje i duże szanse na przyszłość. Dlatego powinniśmy wspólnie pracować na rzecz młodych ludzi, rolników żeby zasilali szeregi spółdzielni, musimy zachęcać ich do aktywnej działalności i wspierać młodych rolników. Zachęcanie do aktywności to także duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Jako europejska spółdzielczość jesteśmy jedną wielką rodziną i dlatego powinniśmy się wspierać jak dobra, kochająca się rodzina. Musimy myśleć o nowych rynkach zbytu i zabezpieczyć interesy rolnictwa w nowej polityce KE o nazwie Zielony Ład. – mówiła Agnieszka Maliszewska podczas prezentacji kandydatów.  

Na stanowiska wiceprzewodniczących startowało siedmioro kandydatów: z Polski, Francji, Słowacji, Finlandii, Niemiec, Danii i Włoch. Agnieszka Maliszewska otrzymała największą liczbę głosów – 136, zostając tym samym pierwszą wiceprzewodniczącą. 

COGECA to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa na rzecz mleczarstwa w Europie. Przewodniczący i sześciu wiceprzewodniczących wybieranych jest przez Prezydium na dwuletni mandat. Prezydencja Komitetu COPA, która odbywa posiedzenia raz w miesiącu oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Agnieszka Maliszewska od dawna jest zaangażowana w działalność COGECA. Jej kandydatura uzyskała poparcie między innymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Przewodniczącego Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory czy Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.

Zwycięstwo jest ogromnym wyróżnieniem ze strony całej Europy, która w ten sposób dała sygnał, że dostrzega i docenia pracę Pani Dyrektor na rzecz spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Jest to również wyjątkowy sukces naszego kraju i polskiej branży mleczarskiej. Z pewnością objęcie stanowiska wiceprzewodniczącego COGECA umożliwi Pani Dyrektor jeszcze bardziej intensywne promowanie polskiego mleczarstwa w kraju i za granicą - czytamy na stronie internetowej Polskiej Izby Mleka.

„Zwycięzcą nie jestem ja, ale polska spółdzielczość mleczarska.” – skomentowała nowa wiceprzewodnicząca COGECA po ogłoszeniu wyników.

Źródło, fot. Polska Izba Mleka

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione