KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
4 grudnia 2019

Kalkulacje rolnicze - krowa mleczna

Krajowe ceny skupu mleka od początku 2019 roku, kształtowały się na wysokim poziomie. Jest to ściśle powiązane z cenami na rynku międzynarodowym. W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku mleczarnie zakupiły ponad 8 miliardów litrów mleka, co stanowi o 2,3% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według prognoz analityków OECD FAO w najbliższych dziesięciu latach globalna produkcja mleka będzie osiągać rozwój w tempie 1,7% rocznie i ma osiągnąć  poziom 981 mln t w 2028 roku. Wygląda na to, że dynamika wzrostu produkcji mleka będzie postępować szybciej niż pozostałych surowców pochodzenia rolniczego. Największy wzrost produkcji przewidywany jest w Indiach  i Pakistanie, gdzie finalnie w 2028 roku ma się skupić ponad 30% globalnej produkcji.

Analizy OECD FAO przewidują, że w najbliższym dziesięcioleciu produkcja mleka w krajach Unii Europejskiej będzie wzrastać wolniej w odniesieniu do produkcji światowej. Głównym czynnikiem rozwoju będzie zwiększenie wydajności krów przy równoczesnym zmniejszeniu pogłowia. Obecnie zaczynamy obserwować wzrost udziału mleka pochodzącego z gospodarstw ekologicznych, który wynosi około 3% ogólnej produkcji.  Analitycy zwracają również dużą uwagę na dynamiczny rozwój handlu serami. Przewiduje się, że Unia Europejska w 2028 roku będzie odpowiedzialna za około 48% światowego eksportu tego produktu.

Jeżeli chodzi o przeciętny poziom cen skupu mleka w polskich mleczarniach, wzrósł on o 1,9% w stosunku do roku ubiegłego. Według GUS w sierpniu 2019 roku za hektolitr mleka surowego dostawcy uzyskiwali przeciętnie 130,62 zł, była to wartość o 0,4% większa w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. 

Według MRiRW, ceny zbytu płynnych produktów mlecznych takich, jak kefir, śmietana, śmietanka, jogurt naturalny z początkiem października uległy obniżeniu zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i roku ubiegłego. Analizując ceny kefiru, śmietanki i śmietany, zmiany były nieznaczne (około 0,2–0,3%). Największą tendencję spadkową odnotowano w cenie jogurtu naturalnego, była to zmiana w granicach 6–7%. Równocześnie ceny mleka spożywczego UHT wzrosły o 1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 3% porównując z rokiem ubiegłym.

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku, średni poziom cen większości produktów mlecznych był wyższy niż w analogicznym czasie 2018 roku, jednak średni poziom cen masła obniżył się o ponad 14%.

Krajowe ceny w handlu detalicznym od początku 2019 roku utrzymywały się na nieznacznie wyższym poziomie, niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Śmietana, jogurty, desery i napoje mleczne sprzedawano po cenach o 2,6% wyższych, mniejszą procentowo zwyżkę odnotowano w przypadku serów i twarogów (1,3%), oraz serów topionych i dojrzewających (0,9%). 

Ceny mleka w sprzedaży detalicznej we wrześniu tego roku były nieznacznie wyższe, niż przed miesiącem (0,6%) i zbliżone do tych sprzed roku. Odnotowano 0,8-procentowy wzrost ceny tego produktu w okresie od stycznia do września 2019 porównując z 2018 rokiem.

Obniżeniu uległa również cena masła w detalu, która w sierpniu tego roku była niższa o 8,8% w stosunku do 2018 roku. Biorąc pod uwagę okres styczeń – wrzesień 2019 roku, cena detaliczna masła spadła o około 3%.

Tabela zawiera kalkulację chowu krowy mlecznej w technologii żywienia opartej na sianokiszonce i kiszonce z kukurydzy według cen brutto środków do produkcji w 2019 roku.

Kalkulacja produkcji mleka pozyskiwanego od krowy

Lp.

Wyszczególnienie

Wydajność

6 000 l

7 000 l

8 000 l

A

Wartość produkcji

8048

9218

10388

 

Mleko (1,38 zł/l) 1)

8280

9660

11040

Krowa wybrakowana, cielę

1061

1061

1061

Jałówka cielna hodowlana (-)

-1680

-1890

-2100

Płatność do krów2)

387

387

387

1.

Pasze z zakupu

928

1321

1704

2.

Pasze potencjalnie towarowe

602

786

978

3.

Pasze własne nietowarowe

804

833

833

4.

Inne koszty3)

704

765

846

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

3038

3704

4360

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

5010

5514

6028

5.

Praca maszyn własnych

333

338

342

6.

Pozostałe koszty4)

1953

2077

2164

D

Koszty pośrednie (5+6)

2286

2415

2506

E

Koszty całkowite (B+D)

5324

6119

6866

F

Koszt jednostkowy (zł/l)

0,89

0,87

0,86

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

2724

3099

3522

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) Średnia cena brutto  mleka do wrześniu 2019 r. wg GUS; 
2) Stawka płatności do krów z 2019 roku;
3) Inseminacja, usługi weterynaryjne, środki czystości, znakowanie; 
4) Koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze, koszty pośrednie produkcji pasz własnych; 

 

kontakt1.jpg
Marta Woźniak
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione